Portal Medycyna Grabieniec, Łódź, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jesteś
odwiedzającym

środa 23 kwietnia 2014

Cennik usług

Cennik usług oferowanych przez NZOZ Medycyna Grabieniec

Nazwa usługi Pacjenci NZOZ Medycyna Grabieniec Pozostali pacjenci
Porada lekarska bezpłatnie 50,00 zł
Wizyta domowa bezpłatnie 60,00 zł
Zabieg w przychodni bezpłatnie 10,00 zł
Zabieg w domu pacjenta bezpłatnie 15,00 zł
EKG (bez opisu) bezpłatnie 10,00 zł
Pomiar ciśnienia krwi bezpłatnie 10,00 zł
Tonometria (pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego) 10,00 zł 15,00 zł
Badanie kierowców 70,00 zł 70,00 zł
Badanie profilaktyczne z wpisem do pracowniczej książeczki zdrowia 20,00 zł 20,00 zł
Badanie profilaktyczne do pracy (wstępne, okresowe, kontrolne) 50,00 zł 50,00 zł
Konsultacja lekarza specjalisty 40,00 zł 60,00 zł
Szczepienie przeciw WZW typu A - szczepionka Havrix dla dorosłych - 1 dawka 119,90 zł 119,90 zł
Szczepienie przeciw WZW typu A - szczepionka Havrix dla dzieci - 1 dawka 66,25 zł 66,25 zł
Szczepienie przeciw WZW typu B - szczepionka Engerix dla dorosłych - 1 dawka 42,90 zł 42,90 zł
Szczepienie przeciw WZW typu B - szczepionka Engerix dla dzieci - 1 dawka 32,90 zł 32,90 zł
Szczepienie przeciw WZW typu B - szczepionka Euvax - 1 dawka 27,20 zł 27,20 zł
Szczepienie przeciw WZW typu A i B - szczepionka Twinrix dla dorosłych - 1 dawka 116,40 zł 116,40 zł
Szczepienie przeciw WZW typu A i B - szczepionka Twinrix dla dziec - 1 dawka 60,00 zł 60,00 zł
Szczepienie przeciwko Haemophilus infuenzae - szczepionka Hiberix - 1 dawka 44,95 zł 44,95 zł
Szczepionka Infanrix dla dzieci - 1 dawka 55,99 zł 55,99 zł
Szczepionka Infanrix IPV+HIB dla dzieci - 1 dawka 119,00 zł 119,00 zł
Szczepionka Infanrix-Hexa dla dzieci - 1 dawka 189,90 zł 189,90 zł
Szczepienie przeciwko meningokokom - szczepionka Neis-Vac C - 1 dawka 155,90 zł 155,90 zł
Szczepienie przeciwko pneumokokom - szczepionka Prevenar - 1 dawka 269,90 zł 269,90 zł
Szczepienie przeciwko rotawirusom - szczepionka Rotarix - 1 dawka 315,00 zł 315,00 zł
Szczepienie przeciwko HPV - szczepionka Silgard - 1 dawka 479,90 zł 479,90 zł
Szczepienie przeciwko ospie wietrznej - szczepionka Varilrix - 1 dawka 159,90 zł 159,90 zł
Szczepienie przeciwko tężcowi - szczepionka TT - 1 dawka 5,65 zł 5,65 zł

Badania laboratoryjne dla pacjentów bez skierowania od lekarza NZOZ Medycyna Grabieniec

Nazwa usługi Cena
Morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym 8,00 zł
Płytki krwi 6,00 zł
Retikulocyty 6,00 6,00 zł
Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) 4,00 zł
Sód, potas 7,00 zł
Chlorki 5,00 zł
Wapń całkowity 6,00 zł
Żelazo 9,00 zł
Mocznik 5,50 zł
Kreatynina 7,00 zł
Glukoza 6,00 zł
Test obciążenia glukozą 12,00 zł
Białko całkowite 6,00 zł
Proteinogram 21,00 zł
Albuminy 6,00 zł
Kwas moczowy 7,00 zł
Cholesterol całkowity 5,00 zł
Cholesterol-HDL 5,50 zł
Cholesterol-LDL 15,00 zł
Triglicerydy (TG) 5,50 zł
Lipidogram 14,00 zł
Bilirubina całkowita 5,00 zł
Bilirubina bezpośrednia 5,00 zł
Fosfataza alkaliczna (ALP) 6,00 zł
Aminotransferaza asparaginianowa 7,00 zł
Aminotransferaza alaninowa (ALT) 7,00 zł
Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) 9,00 zł
Czynnik reumatoidalny (RF) 7,00 zł
Miano antystreptolizyn O (ASO) 7,00 zł
Hormon tyreotropowy (TSH) 14,00 zł
Antygen HBs-AgHBs 12,00 zł
VDRL 7,00 zł
Ogólne badanie moczu 9,00 zł
Ilościowe oznaczanie glukozy w moczu 4,50 zł
Posiew jałowy moczu 15,00 zł
Posiew moczu i antybiogram 35,00 zł
Kał - badanie ogólne 7,00 zł
Kał - pasożyty 10,00 zł
Krew utajona - metodą enzymatyczną (dieta 3 dni) 6,00 zł
Wskaźnik protrombinowy (INR) 6,00 zł
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) 10,00 zł
Fibrynogen 6,00 zł
TIBC 10,00 zł
Czynnik reumatoidalny (RF) 7,00 zł
Miano antystreptolizyn O (ASO) 7,00 zł
Hormon tyreotropowy (TSH) 14,00 zł
Antygen HBs-AgHBs 12,00 zł
HbA1C 24,00 zł
Kinaza kreatynowa (CK) 9,00 zł
Amylaza 6,50 zł
Gammaglutamylotranspeptydaza (GGT) 6,00 zł
Wymaz z gardła 18,00 zł