Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jeste¶
odwiedzaj±cym

czwartek 28 stycznia 2021

Cennik usług

Cennik usług oferowanych przez NZOZ Medycyna Grabieniec

Nazwa usługi Pacjenci NZOZ Medycyna Grabieniec Pozostali pacjenci
Porada lekarska bezpłatnie 50,00 zł
Wizyta domowa bezpłatnie 70,00 zł
Zabieg w przychodni bezpłatnie 10,00 zł
Zabieg w domu pacjenta bezpłatnie 15,00 zł
EKG (bez opisu) bezpłatnie 10,00 zł
Pomiar ci¶nienia krwi bezpłatnie 10,00 zł
Tonometria (pomiar ci¶nienia wewn±trzgałkowego) 10,00 zł 15,00 zł
Badanie kierowców 70,00 zł 70,00 zł
Badanie profilaktyczne z wpisem do pracowniczej ksi±żeczki zdrowia 20,00 zł 20,00 zł
Badanie profilaktyczne do pracy (wstępne, okresowe, kontrolne) 50,00 zł 50,00 zł
Konsultacja lekarza specjalisty 40,00 zł 80,00 zł
Konsultacja neurologiczna dr Iwona Bączek 40,00 zł 100,00 zł
Sesja psychoterapii 100,00 zł 100,00 zł
Badanie profilaktyczne z wpisem do pracowniczej książeczki zdrowia 20,00 zł 20,00 zł
Badanie profilaktyczne z wpisem do pracowniczej książeczki zdrowia i orzeczeniem 20,00 zł 50,00 zł
Badanie profilaktyczne do pracy (wstępne, okresowe, kontrolne) 50,00 zł 50,00 zł
badanie profilaktyczne do pracy (wstępne, okresowe, kontrolne) 50,00 zł 50,00 zł
badanie kierowców 70,00 zł 70,00 zł
Wydanie orzeczenia lekarskiego na prośbę pacjenta jeżeli nie jest ono związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. 50,00 zł 50,00 zł
Opinia sądowa lekarska 400,00 zł 400,00 zł
Szczepienie przeciw WZW typu A - szczepionka Havrix dla dorosłych - 1 dawka 169,90 zł 169,90 zł
Szczepienie przeciw WZW typu A - szczepionka Havrix dla dzieci - 1 dawka 139,90 zł 139,90 zł
Szczepienie przeciw WZW typu B - szczepionka Engerix dla dorosłych - 1 dawka 49,90 zł 49,90 zł
Szczepienie przeciw WZW typu B - szczepionka Engerix dla dzieci - 1 dawka 59,90 zł 59,90 zł
Szczepienie przeciw WZW typu B - szczepionka Euvax - 1 dawka brak brak
Szczepienie przeciw WZW typu A i B - szczepionka Twinrix dla dorosłych - 1 dawka 169,90 zł 169,90 zł
Szczepienie przeciw WZW typu A i B - szczepionka Twinrix dla dziec - 1 dawka brak brak
Szczepienie przeciwko Haemophilus infuenzae - szczepionka Hiberix - 1 dawka 54,90 zł 54,90 zł
Szczepionka Infanrix dla dzieci - 1 dawka brak brak
Szczepionka Infanrix IPV+HIB dla dzieci - 1 dawka 114,90 zł 114,90 zł
Szczepionka Infanrix-Hexa dla dzieci - 1 dawka 189,90 zł 189,90 zł
Szczepienie przeciwko meningokokom - szczepionka Neis-Vac C - 1 dawka 129,90 zł 129,90 zł
Szczepienie przeciwko pneumokokom - szczepionka Prevenar - 1 dawka 239,90 zł 239,90 zł
Szczepienie przeciwko rotawirusom - szczepionka Rotarix - 1 dawka 279,90 zł 279,90 zł
Szczepienie przeciwko HPV - szczepionka Silgard - 1 dawka 329,90 zł 329,90 zł
Szczepienie przeciwko ospie wietrznej - szczepionka Varilrix - 1 dawka 199,90 zł 199,90 zł
Szczepienie przeciwko tężcowi - szczepionka TT - 1 dawka 14,90 zł 14,90 zł
Pentaxim 124,90 zł 124,90 zł

Badania laboratoryjne dla pacjentów bez skierowania od lekarza NZOZ Medycyna Grabieniec

Nazwa usługi Cena
Morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym 8,00 zł
Płytki krwi 6,00 zł
Retikulocyty 6,00 6,00 zł
Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) 4,00 zł
Sód, potas 7,00 zł
Chlorki 5,00 zł
Wapń całkowity 6,00 zł
Żelazo 9,00 zł
Mocznik 5,50 zł
Kreatynina 7,00 zł
Glukoza 6,00 zł
Test obci±żenia glukoz± 12,00 zł
Białko całkowite 6,00 zł
Proteinogram 21,00 zł
Albuminy 6,00 zł
Kwas moczowy 7,00 zł
Cholesterol całkowity 5,00 zł
Cholesterol-HDL 5,50 zł
Cholesterol-LDL 15,00 zł
Triglicerydy (TG) 5,50 zł
Lipidogram 14,00 zł
Bilirubina całkowita 5,00 zł
Bilirubina bezpo¶rednia 5,00 zł
Fosfataza alkaliczna (ALP) 6,00 zł
Aminotransferaza asparaginianowa 7,00 zł
Aminotransferaza alaninowa (ALT) 7,00 zł
Fosfataza kwa¶na całkowita (ACP) 9,00 zł
Czynnik reumatoidalny (RF) 7,00 zł
Miano antystreptolizyn O (ASO) 7,00 zł
Hormon tyreotropowy (TSH) 14,00 zł
Antygen HBs-AgHBs 12,00 zł
VDRL 7,00 zł
Ogólne badanie moczu 9,00 zł
Ilo¶ciowe oznaczanie glukozy w moczu 4,50 zł
Posiew jałowy moczu 15,00 zł
Posiew moczu i antybiogram 35,00 zł
Kał - badanie ogólne 7,00 zł
Kał - pasożyty 10,00 zł
Krew utajona - metod± enzymatyczn± (dieta 3 dni) 6,00 zł
WskaĽnik protrombinowy (INR) 6,00 zł
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) 10,00 zł
Fibrynogen 6,00 zł
TIBC 10,00 zł
Czynnik reumatoidalny (RF) 7,00 zł
Miano antystreptolizyn O (ASO) 7,00 zł
Hormon tyreotropowy (TSH) 14,00 zł
Antygen HBs-AgHBs 12,00 zł
HbA1C 24,00 zł
Kinaza kreatynowa (CK) 9,00 zł
Amylaza 6,50 zł
Gammaglutamylotranspeptydaza (GGT) 6,00 zł
Wymaz z gardła 18,00 zł