Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jesteś 11203591
odwiedzającym

czwartek 24 maja 2018

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Adres do korespondencji:

90-032 Łódź ul. Kopcińskiego 58

Informacja dla osób niepełnosprawnych:

w budynku przy ul. Żeligowskiego jest podjazd dla niepełnosprawnych,
przy ul. Kopcińskiego - podnośnik, pozostałe budynki nie mają barier architektonicznych.

Informacja dla pacjentów

ul. Żeligowskiego 32/34
90-643 Łódź
tel. 194 88, dla ubezpieczonych spoza Łodzi 0 42 194 88
ul. Kopcińskiego 58
90-032 Łódź
tel. 0 42 275 40 30

Dział Skarg i Wniosków

ul. Żeligowskiego 32/34
90-643 Łódź
tel. 0 42 275 41 40, 275 41 42, 275 41 43
e-mail: skargi@nfz-lodz.pl

Rzecznik Praw Pacjenta

ul. Żeligowskiego 32/34
90-643 Łódź
tel. 042 275 41 44
e-mail: rzecznikpp@nfz-lodz.pl

Wydział Współpracy Międzynarodowej

ul. Kopcińskiego 58
90-032 Łódź
tel. 0 42 275 49 76, fax 275 49 12
ul. Żeligowskiego 32/34
90-643 Łódź
tel. 0 42 275 41 49, fax 0 42 275 41 49

Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego

tel. 0 42 275 41 50

Punkt potwierdzania zleceń na przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

ul. Żeligowskiego 32/34
90-643 Łódź
tel. 0 42 275 41 47, 275 41 45

Aparaty słuchowe

tel. 0 42 275 41 48

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

ul. Kopcińskiego 5
6 90-643 Łódź
tel. 0 42 275 49 67
ul. Żeligowskiego 32/34
90-643 Łódź
tel. 0 42 275 41 61, fax 0 42 275 41 60

Wydział Informatyki

Dział Aplikacji
ul. Kopcińskiego 58
90-032 Łódź
tel. 0 42 275 49 88, 0 42 275 49 89

Sekretariat Dyrektora

ul. Kopcińskiego 58
90-032 Łódź
tel. 0 42 275 40 03 fax.0 42 275 40 01
e-mail: sekretariat@nfz-lodz.pl

Wydział ds.Służb Mundurowych

ul. Kopcińskiego 58
90-032 Łódź
tel. 0 42 275 48 54, fax 0 42 275 48 59

Wydział Gospodarki Lekami

ul. Kopcińskiego 58
90-032 Łódź
tel. 0 42 275 49 91, fax 0 42 275 40 15

Informacja o lekach

tel. 0 42 275 49 93, fax 0 42 275 49 98

sprzedaż recept, umowy

tel. 0 42 275 49 99

Wydział Kadr i Szkoleń

ul. Kopcińskiego 56
90-032 Łódź
tel. 0 42 275 40 60 , fax 0 42 275 48 88

Wydział Ekonomiczno-Finansowy

ul. Kopcińskiego 58
90-032 Łódź
tel. 0 42 275 48 20, fax 0 42 275 40 53

Zespół Radców Prawnych

ul. Kopcińskiego 58
90-032 Łódź
tel. 0 42 275 40 53

Rzecznik Prasowy

ul. Kopcińskiego 58
90-032 Łódź
tel. 0 42 275 40 13, fax 0 42 275 49 27
e-mail: rzecznik@nfz-lodz.pl

Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Sienkiewicza 16a
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 0 44 647 39 90 , fax 0 44 647 75 02
e-mail: del.piotrkow@nfz-lodz.pl

Delegatura w Sieradzu

plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
tel./fax 0 43 822 19 84
tel. 0 43 822 19 85
e-mail: sieradz@nfz-lodz.pl
Informacja dla osób niepełnosprawnych:
jest możliwość skorzystania z windy w budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu i przejścia łącznikiem do Delegatury. Chęć przejścia i potrzebę otwarcia łącznika należy zgłosić w portierni Starostwa Powiatowego.

Delegatura w Skierniewicach

ul. Jagiellońska 29
96-100 Skierniewice
tel./fax 0 46 834 15 89, tel. 0 46 834 15 90
e-mail: del.skierniewice@nfz-lodz.pl
Kancelaria Delegatury - pokój 1a, parter
Informacja dla osób niepełnosprawnych:
wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla niepełnosprawnych.