Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jeste� 10871899
odwiedzaj�cym

poniedziaek 5 padziernika 2015

PORADNIK MEDYCZNY > Hormony

Nieuchronna menopauza

Menopauza jest to ostatnie krwawienie miesiczkowe, po ktrym wystpuje co najmniej roczny okres braku miesiczki. Jednak zarwno kobiety, jak i lekarze uywaj zwyczajowo sowa menopauza do okrelenia caego okresu przejciowego obejmujcego kilka lat przed i po ostatniej miesiczce, ktry inaczej nazywany jest przekwitaniem albo klimakterium. Warto podkreli, e przekwitanie nie jest chorob, nawet jeli wywouje dolegliwoci. Jest normalnym procesem takim, jak dojrzewanie i wzrost. W tym czasie dochodzi do stopniowego wygasania czynnoci jajnikw i stopniowego zmniejszania si iloci wydzielanych hormonw (estrogenw i progesteronu).
W Polsce ostatnia miesiczka u kobiet pojawia si zwykle midzy 50-52 rokiem ycia. Ale pierwsze objawy przekwitania mog zaczyna si ju kilka lat wczeniej, zwiastujc nieuchronnie menopauz.
Dolegliwoci okresu przekwitania zwizane s ze stopniowym zmniejszaniem si iloci hormonw kobiecych produkowanych przez jajniki. Mona podzieli je na wczesne i pne objawy menopauzy.
Wczesne objawy menopauzy pojawiaj si, gdy kobieta jeszcze miesiczkuje i najczciej skary si wwczas na:
1. uderzenie gorca tzw. wary - pojawiajce si nagle jako naga fala ciepa przepywajcego od gowy, poprzez szyj w kierunku tuowia. Napady te mog pojawia do kilkudziesiciu razy na dob zarwno w dzie, jak i w nocy. Trwaj od kilku minut do p godziny.
2. Nocne poty - zwykle towarzysz uderzeniom gorca. Czasem s tak obfite, e kobieta musi zmieni bielizn. Poza tym zaburzaj sen, co daje uczucie zmczenia i rozdranienia w cigu dnia.
3. Nieregularne krwawienia miesiczkowe. Odstpy midzy miesiczkami mog ulega skracaniu lub wyduaniu i czsto staj si nieregularne.
4. Zaburzenia pamici i trudnoci w koncentracji.
5. Przygnbienie, bezsenno i spadek zainteresowania yciem pciowym.
Pne objawy menopauzy zaczynaj si kilka miesicy po ostatniej miesiczce i stopniowo nasilaj si. S to:
1. zmiany w wygldzie skry, ktra staje si ciesza, mniej jdrna, bardziej sucha i pomarszczona. Owosienie onowe i pachowe przerzedza si. Kobieta zauwaa rwnie, e dochodzi do zmian w wygldzie caego ciaa.
2. zmiany w ukadzie moczowo-pciowym zwizane z zanikiem bony luzowej. luzwka pochwy staje si cienka, zmniejsza si wytwarzanie luzu pochwowego, co powoduje bolesne stosunki oraz zmniejsza komfort i czsto wspycia. Dochodzi rwnie do wiotczenia mini dna miednicy, ktre maj za zadanie utrzymywa we waciwym pooeniu narzdy rodne oraz pcherz moczowy. W wyniku zwiotczenia tych mini obniaj si ciany pochwy i moe dochodzi do wypadania macicy oraz nietrzymania moczu.
Dugotrway brak hormonw kobiecych po menopauzie wywouje jeszcze inne niekorzystne zmiany w organizmie kobiety, ktre dotycz gwnie ukadu krenia oraz kostnego. Wiadomo powszechnie, e estrogeny chroni kobiety w wieku rozrodczym przed rozwojem miadycy i chorobami ukadu sercowo-naczyniowego, poniewa wpywaj korzystnie na skad lipidw we krwi. Dlatego panie przed 45 rokiem ycia znacznie rzadziej zapadaj na chorob wiecow serca, zawa serca lub udar mzgu w porwnaniu z mczyznami. Jednak, gdy w okresie menopauzy zaczyna brakowa estrogenw i ich ochronnego dziaania, to kobiety staj si naraone na choroby ukadu krenia podobnie jak mczyni. Dotyczy to zwaszcza kobiet z nadcinieniem ttniczym, cukrzyc lub nadwag oraz obcionych rodzinnie tymi chorobami.
Inn chorob, na ktr zapadaj kobiety po menopauzie jest osteoporoza czyli zrzeszotnienie lub zanik koci. Istot tego schorzenia jest stopniowe ubywanie wapnia z koci. W efekcie koci staj si mniej wytrzymae i s podatne na zamania.
Ilo tkanki kostnej i jej gsto zmieniaj si w zalenoci od wieku i stanu zdrowia. Okoo 35 roku ycia gsto koci osiga najwysz warto, po czym stopniowo wraz z upywem kolejnych lat zmniejsza si. U mczyzn ubytek wapnia z koci utrzymuje si na staym poziomie przez cay czas, natomiast u kobiet znacznie przyspiesza si w okresie pierwszych 10 lat po menopauzie. Zamania koci zwizane z osteoporoz czciej wystpuj u kobiet, ich czsto zwiksza si wraz z wiekiem i dotycz przede gwnie koci udowej, trzonw krgw i koci promieniowej.
Dlatego te menopauzy nie naley bagatelizowa lub wstydliwie przetrzymywa, uwaajc j za "wiek krytyczny" lub "jesie ycia". Niestety, nie ma jednej i prostej recepty na menopauz, poniewa jej objawy i dolegliwoci s bardzo rnorodne i w rnym stopniu odczuwane przez poszczeglne kobiety. Z obserwacji wiadomo jednak, e kobiety aktywne, w peni si witalnych i pozytywnie nastawione do wiata, atwiej przechodz przekwitanie, niezalenie od tego czy s jeszcze czynne zawodowo czy tylko zajmuj si domem.
W kadym przypadku terapia objaww menopauzy jest wielokierunkowa i wymaga osobistego zaangaowania ze strony kobiety, ktre obejmuje:
1. Gimnastyk i ruch - codzienne wiczenia korzystnie wpywaj na serca i ukad krenie, pozwalaj utrzyma sprawno ukadu ruchu dobr postaw i figur.
2. Aktywno w yciu domowym, zawodowym i towarzyskim - dajca przyjemno i pozwalajca na poznanie nowych zaj oraz sposobw spdzania czasu.
3. Relaks - z wiekiem organizm potrzebuje wicej spokoju i odpoczynku. Warto zadba o codzienny dobry i dugi sen, dziki czemu w cigu samopoczucie jest znacznie lepsze.
4. Diet - opierajc si na zasadach zdrowego odywiania, bogat w witaminy i wap.

Wielu objawom wystpujcym w nastpstwie niedoboru estrogenw zapobiega tak zwana hormonalna terapia zastpcza. Polega ona na uzupenieniu wasnych hormonw, ktrych organizm kobiety nie produkuje ju w wystarczajcej iloci. Najwiksze korzyci przynosi rozpoczcie hormonalnej terapii zastpczej we wczesnym okresie okoo menopauzalnym. Aby zapobiec pnym nastpstwom menopauzy takim jak rozwj osteoporozy czy chorb serca konieczne jest stosowanie hormonalnej terapii zastpczej, przez co najmniej 5 lat.
Jeszcze kilka lat temu hormonalna terapia zastpcza uwaana bya za najlepszy i najkorzystniejszy dla zdrowia kobiet sposb znoszenia objaww menopauzy. Jednak w ostatnich latach na amach prasy medycznej zaczo si pojawia coraz wicej prac dowodzcych, e z hormonaln terapi zastpcz mog wiza si nie tylko korzyci, ale rwnie zagroenia. Przede wszystkim dotycz one zwikszonego ryzyka rozwoju raka piersi. Stosowanie hormonalnej terapii zastpczej moe rwnie zwiksza ryzyko powika zakrzepowo-zatorowych oraz kamicy ciowej. Wywoao to wrd lekarzy specjalistw liczne dyskusje na temat korzyci i szkd zwizanych ze stosowaniem hormonalnej terapii zastpczej. Obecnie uwaa si, e kobiety, ktre nie maj dokuczliwych objaww menopauzy lub obcione s duym ryzykiem chorb sercowo-naczyniowych, nie powinny stosowa hormonalnej terapii zastpczej. W przypadku pa z nikim ryzykiem chorb ukadu krenia, ktrym hormony pomagaj zagodzi niekorzystne objawy menopauzy i znacznie polepszy jako ycia, wydaje si, e korzyci przewaaj nad potencjalnymi skutkami ubocznymi.
Innymi przeciwwskazaniami do hormonalnej terapii zastpczej s:
- stwierdzony - lub podejrzewany - raka gruczou piersiowego
- ostre lub przewleke choroby wtroby (lub przebyte w przeszoci, a wyniki analiz nie powrciy do normy).
- czynne zespoy zatorowo-zakrzepowe,
- nieprawidowe krwawienia z drg rodnych,
- cia
- a take uczulenie na skadniki stosowanego preparatu.
Zawsze decyzj o wdroeniu hormonalnej terapii zastpczej lekarz powinien podejmowa wsplnie ze swoj pacjentk-kobiet po dokadnej ocenie jej oglnego stanu zdrowia.

Zwrot ku naturze
Od niedawna dostpne s w naszych aptekach naturalne leki do alternatywnej terapii objaww menopauzy. Zawieraj one w swoim skadzie zwizki o podobnej budowie chemicznej do estrogenw kobiecych. Poniewa uzyskiwane s one z produktu rolinnego czyli nasion soi, to popularnie nazywane s fitoestrogenami. Fitoestrogeny dziki podobiestwu do estrogenw wykazuj zdolno wizana si z receptorami estrogenowymi w organizmie. Dziaaj podobnie do estrogenw, lecz sabiej, chroni przed zaburzeniami zwizanymi z naturalnym spadkiem produkcji estrogenw u kobiet w okresie okoo menopauzalnym i pomenopauzalnym. Nie wywouj natomiast objaww niepodanych i skutkw ubocznych.

Przeczytaj rwnie:

Osteoporoza
Wap i mocne koci
Dzienne zapotrzebowanie na wap i witamin D3
lek. med. Ewa Pakua - "Dbam o zdrowie" - kwiecie 2004