Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jeste� 11069235
odwiedzaj�cym

pitek 27 listopada 2015

PORADNIK MEDYCZNY > Choroby zakane

Brodawki wirusowe

Jedn z bardzo czstych dolegliwoci skrnych s brodawki popularnie nazywane kurzajkami. Wywoywane s zakaeniem wirusowym brodawczaka ludzkiego tzw. wirusem papilloma i mog wystpowa w postaci brodawek zwyczajnych, brodawek paskich i brodawek stp, a take kykcin koczystych. Najczciej wystpuj brodawki zwyczajne, rzadziej brodawki paskie, a najrzadziej kykciny koczyste.
Brodawki zwyczajne s to niebolesne grudki o zrogowaciaej, nierwnej powierzchni, ktre nie swdz. Najczciej wystpuj na rkach pojedynczo lub po kilka. Czsto pojawiaj si w okolicy wau paznokciowego lub pod pytk paznokciow. U pacjentw leczonych lekami immunosupresyjnymi czyli takimi, ktre sztucznie hamuj odpowied immunologiczn, mog osiga due rozmiary. Na skrze twarzy, zwaszcza wok ust, s biae i uszypuowane. Niekiedy ustpuj samoistnie, czciej jednak wymagaj leczenia.
Brodawki stp wystpuj w dwch postaciach. Mog to by pojedyncze, bolesne zgrubienia naskrka, ktre s czsto mylone z odciskami. Ta posta wystpuje gwnie u modziey. Do zakaenia dochodzi na pywalniach. Czsto znikaj samoistnie.
Drugi rodzaj brodawek stp rozwija si bardziej powierzchownie, ale wystpuje gromadnie i samoistnie nie ustpuje.
Brodawki paskie s maymi, paskimi grudkami, czsto lekko przebarwionymi. Wystpuj przede wszystkim u dzieci na grzbietach rk i dolnej czci twarzy oraz u osb z obniona odpornoci. Ustpuj samoistnie.
Kykciny koczyste - wystpuj u dzieci w okolicy odbytu, czsto w zwizku z robaczyc, czasem mog by wynikiem naduy seksualnych. U modziey i dorosych, ktrzy podjli wspycie seksualne, mog pojawia si na zewntrznych narzdach pciowych. Jeli dochodzio do analnych kontaktw seksualnych, to kykciny koczyste mog obj okolic odbytu. Kykciny przybieraj ksztat kalafiorowaty alko paski. Samoistnie nie ustpuj.
Leczenie brodawek polega na wymraaniu ich ciekym azotem lub podtlenkiem azotu, elektrokoagulacji lub odparowaniu laserem dwutlenku wgla. Najczciej stosowan metod jest wspomniane wymraanie przy uyciu metalowej sondy lub aplikatora w sprayu, ewentualnie uywa si tamponu waty zanurzonego ciekym azocie. Kada z tych technik jest skuteczna, jeli brodawka zostanie dobrze przygotowana do zabiegu. W tym celu trzeba przed zabiegiem usun lub dobrze nawodni warstw rogow, ktra jest izolatorem termicznym i utrudnia przenikanie niskiej temperatury w gb tkanek.
Brodawki mona rwnie wyyeczkowa, wyci skalpelem lub potraktowa elektrochirurgicznie w znieczuleniu miejscowym. Laserem usuwa si brodawki okoopaznokciowe oraz kykciny koczyste ze wzgldu na mniejsze krwawienie po zabiegu.
Tradycyjn zachowawcz metod usuwania brodawek jest przyeganie ich tzw. lapisem czyli azotanem srebra. Preparat ten ma ksztat prcika, ktrym dotyka si powierzchni brodawki 2-3 razy dziennie. Po zastosowaniu azotanu srebra skra moe ulega czasowemu ciemnieniu na skutek odkadania si srebra. Lapis mona stosowa na brodawki paskie, brodawki zwykle i kykciny koczyste.
Mona rwnie usuwa brodawki za pomoc smarowania ich rodkami keratolitycznymi i cytostatycznymi. Leczenie to trwa jednak duej, okoo 6-8 tygodni. rodki keratolityczne to kwas salicylowy i kwas mlekowy. Ich dziaanie polega na zmikczaniu i rozpuszczaniu rogowej substancji brodawek. rodkiem cytostatycznym stosowanym miejscowo jest fluorouracyl. Dziaa on hamujco na patologicznie wzmoony wzrost komrek brodawki. Naley zawsze uwaa, aby preparat przeciwko brodawkom nie styka si ze zdrow skr otaczajc brodawk, poniewa moe wywoa jej podranienie, pieczenie, naderki, a czasem przemijajce przebarwienie. Na skr smarowan tym preparatem nie naley wczeniej nakada adnych kosmetykw. Poza tym nie wolno preparatw przeciwko brodawkom stosowa na skr w okolicy oczu, nosa i warg oraz na bony luzowe.

lek. med. Ewa Pakua - "Bez Recepty" - luty 2003