Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jesteďż˝ 11070333
odwiedzaj�cym

sobota 28 listopada 2015

PORADNIK MEDYCZNY > Inne > Leki

Leki a karmienie piersią

Niektóre leki mogą przenikać do pokarmu kobiecego. W wyniku tego dostają się do organizmu niemowlęcia karmionego piersią i mogą wywoływać u niego różne niekorzystne objawy. Dlatego dla lekarzy, jak i matek karmiących, ważne jest poznanie, które leki można zastosować w okresie laktacji, a których należy unikać. Odrębną grupę stanowią środki mogące hamować produkcję mleka.
Obecnie jeden lek ma często kilka lub więcej nazw handlowych w poniższym zestawieniu podaję nazwy międzynarodowe leków, które zawsze muszą towarzyszyć nazwie handlowej na opakowaniu preparatu leczniczego.
Leki dopuszczalne Leki zalecane ze ścisłych wskazań Leki przeciwwskazane Leki hamujące produkcję mleka
Alusal i inne leki zobojętniające kwas solny w żołądku
Antybiotyki cefalosporynowe:
- cefaklor
- cefaleksyna
- cefoksytyna
- cefotaksym
Wszystkie antybiotyki penicylinowe
Antybiotyk przeciwgrzbiczy:
- nystatyna
- Heparyna
Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne:
- ibuprofen,
- naproxen,
- paracetamol (jednorazowo)
Leki obniżające ciśnienie krwi:
- metyldopa
Leki przeciwwirusowe:
- acyklowir
Antybiotyki i chemioterapeutyki:
- amoksycylina z kwasem klawulanowym - klindamycyna
- metronidazol (gorzki smak)
- nitrofurantoina
Leki na kaszel:
- ambroksol
- kodeina
- Aminofilina
Leki przeciwbólowe:
- aspiryna (sporadycznie)
- paracetamol
- morfina (jednorazowo)
Leki krążeniowe:
- atenolol,
- metoprolol,
- nadolol, labetalol
- digoksyna
- enalapryl
- nifedypina
- werapamil
- prazosyna
Hormony:
- insulina,
- prednizolon
Leki psychotropowe:
- benzodiazepiny (jednorazowo)
- fenobarbital
Leki przeciwpadaczkowe:
- fenytoina,
- karbamazepina
Alkaloidy sporyszu
Antybiotyki i chemioterapeutyki:
- aztreonam
- chloramfenikol
- ciprofloksacyna
- erytromycyna
- roksytromycyna
- spiramycyna
- tetracykliny
- sulfonamidy
Leki przeciwgrzybicze:
- flukonazol
- ketokonazol
Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne:
-aspiryna (duże dawki)
- butapirazol
- indometacyna
Leki w chorobach przewodu pokarmowego:
- cymetydyna
- ranitydyna
- metoklopramid
- pirenzepina
Leki nasercowe i antyarytmiczne:
- amiodaron
- chinidyna
- diltiazem
- dizopiramid
- prokainamid
Cytostatyki
Hormonalne środki antykoncepcyjne
Teofilina
Tiklopidyna
Witamina A i D (duże dawki)
Leki psychotropowe:
- doxepina
- klonazepam
Leki przeciwcukrzycowe:
- pochodne sulfonylomocznika
Atropina
Bromokryptyna
Leki moczopędne:
- furosemid
- chlortalidon
- hydrochlorotiazyd
- kwas etakrynowy Hormony:
- dietylstylbestrol
- estradiol
- kalcytonina


lek. med. Ewa Pakuła