Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jesteďż˝ 11077989
odwiedzaj�cym

poniedziałek 30 listopada 2015

ZDROWIE DZIECKA > okres dojrzewania 10-15 lat > zainteresowania

Uzależnienie od narkotyków

W okresie dojrzewania obserwuje się zjawisko rozwijania wielu zainteresowań. Młodzież zaczyna aktywnie uprawiać różnorodne dyscypliny sportu, turystykę górską, uczy się języków obcych, tańca, uczestniczy w kołach naukowych i.t.p. Przygotowuje się w ten sposób do pełnienia ról w rodzinie, pracy, do twórczego spędzania wolnego czasu.
Ale jest to również czas szczególnej podatności na wpływy grupy rówieśniczej, co nie zawsze ma pozytywny skutek, a w niektórych sytuacjach prowadzić może do destrukcji własnej osoby. Szczególnie niebezpieczne jest wchodzenie w sytuacje uzależnień, szczególnie od alkoholu, narkotyków czy seksu.<
     
     Uzależnienia - narkotyki
     
     Ten rodzaj uzależnień należy do coraz powszechniejszych. Po narkotyki zaczynają sięgać coraz młodsze osoby, niejednokrotnie dzieci. Obecnie wiadomo już, że podstawą rozwoju narkomanii jest brak dobrych relacji w rodzinie, brak rozmowy między rodzicami a dziećmi . Pozostawione samo sobie dziecko, nie mając wsparcia w swych najbliższych, próbuje szukać go poza domem i często pada ofiarą narkotykowych dealerów.
     
     Powody, dla których ludzie sięgają po narkotyki są różnorodne. Oto niektóre z nich:
     1.Chęć odurzenia się w celu chociażby chwilowego przeżycia przyjemnych wrażeń.
     2.Ciekawość poznania tego co nieznane, tego co niedozwolone.
     3.Nuda, brak umiejętności atrakcyjnego organizowania czasu wolnego.
     4.Wpływ grupy rówieśniczej- bezsilność wobec presji środowiska rówieśniczego ze względu na dużą potrzebę akceptacji. Dotyczy to głównie osób, które nie mają wsparcia w rodzinie, które czują się wyobcowane, zagubione, nie potrafią znaleźć sobie „miejsca w świecie”. Mogą być przynajmniej członkami grupy zażywającej narkotyki, gdzie nie są wymagane żadne specjalne umiejętności, a pieniądze- przynajmniej na początku nie stanowią problemu.
     5.Ucieczka od problemów zewnętrznych. Używanie narkotyków jako sposobu na odgrodzenie się od rzeczywistości jest bardzo niebezpieczne. Narkotyki nie rozwiązują bowiem żadnych problemów, a sprawiają jedynie, że na krótką chwilkę wydają się one odległe i mało istotne. Prowadzi to do schematu błędnego koła- narkotyki bowiem nie tylko pogłębiają istniejące już problemy, ale generują zupełnie nowe trudności.
     6.Ucieczka od problemów wewnętrznych- emocjonalnych ( np. lękliwość, nieśmiałość), poczucia bycia niekochanym, niechcianym, braku poczucia własnej wartości- dla tych osób narkotyki są szczególnie atrakcyjne, wyzwalają w nich bowiem, choćby na moment cechy, których im brakuje, a są dla nich atrakcyjne, np. pewność siebie, poczucie siły, brak napięcia emocjonalnego.
     7.Naśladownictwo osób starszych- szczególnie podatne na uzależnienie są dzieci, które widziały rodziców zażywających narkotyki.
     
     Wyróżnia się 4 fazy używania narkotyków:
     I faza- poznawanie stanu odurzenia.
     Jest to okres pierwszych kontaktów z narkotykami Zwykle dzieje się to na imprezach, przyjęciach, najczęściej pod presją otoczenia. Dzięki niskiej tolerancji łatwo osiąga się stan odurzenia. Zachowanie człowieka generalnie nie odbiega od dotychczasowego, ale mogą zdarzać się już „drobne” kłamstwa. Narkotyki otrzymuje się zwykle gratisowo.
     II faza- stan odurzenia dla przyjemności.
     Pojawiają się tu nowe środki, silniej działające, jak np. haszysz, amfetamina, barbiturany, za które trzeba już zapłacić. Zwiększa się tolerancja organizmu dla środków odurzających, stąd większa częstotliwość ich zażywania- staje się to przymusem, a nie wolnym wyborem.
     Można zauważyć już wyraźne zmiany w zachowaniu- początki podwójnego życia- następuje zmiana środowiska kolegów. Człowiek zamyka się w sobie, ma coraz częściej zły nastrój, jest agresywny. Pogarszają się wyniki w nauce, są „pierwsze przerwy w życiorysie”,
     początki kłamstwa, pożyczania pieniędzy i kradzieży.
     III faza- stan odurzenia celem nadrzędnym.
     W okresie tym najczęściej zażywane są: kokaina, LSD, grzyby halucynogenne i opium, co pociąga za sobą coraz większe nakłady finansowe. Nadal wzrasta tolerancja na środki odurzające- narkotyki przyjmowane są codziennie, coraz częściej w samotności. Stan odurzenia utrzymuje się praktycznie w sposób ciągły. Zaczynają się stany przedawkowania i „nawroty doznań”. Zachowanie staje się coraz trudniejsze- ciągłe kłamstwa, kradzieże, handel narkotykami, wagarowanie lub porzucenie szkoły, incydenty z policją, kłótnie i bijatyki z domownikami. Ogólnie pogarsza się stan zdrowia, nastrój bez narkotyku staje się bardzo przykry. Obniża się samoocena, pojawia się bolesne poczucie winy i wstydu.
     IV faza- stan odurzenia staje się normą.
     W tym okresie narkotyk staje się już niezbędny, stąd obserwuje się stałe branie, a bardzo wysoka tolerancja wymusza coraz wyższe dawki. Występują częste przedawkowania. Człowiek nie potrafi już odróżnić stanu normalnego od stanu odurzenia. Dochodzi do całkowitego wyniszczenia fizycznego, ciągłych wybuchów wściekłości i agresji wobec najbliższych. Pojawia się depresja, wymuszająca przyjęcie środka oraz myśli samobójcze. Człowiek staje się „wrakiem” niezdolnym do normalnego życia- bez pomocy innych czeka go nieuchronnie śmierć.
     
     Pomocy i wsparcia udzielają ośrodki, m.in.:
     Łódź, ul. Inowrocławska 5 a tel.654-91-91
     Łódź, ul.Więckowskiego 13 tel.632-50-69
     Łódź, ul. Niciarniana 41 tel. 676-16-61
     Wspólnota Cenacolo (wspaniała!):
     76-024 Świeszyno, Giezkowo 16a ( koło Koszalina) tel. 0-94 318-39-38
     44-268 Jastrzębie Zdrój, ul. Generała Bema 110, tel. 0-32 472-36-64
     Edukacyjna Klinika. Poradnia Profilaktyki Uzależnień
     81- 313 Gdynia, ul. Tatrzańska 35, tel.0-58-620-66-90, fax 0-58-661-65-82,
     tel. całodobowy 600-016-059.
     Ośrodek KARAN- Warszawa, tel. 0-22 618-65-97, 0-800-120-289.
     
     Źródło: T. Dimoff i S. Carper: „Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki?”.
     
     Przeczytaj również:
     
     Testy do wykrywania narkotyków
     
     Uzależnienie od alkoholu
     
     Uzależnienie od seksu

lek. med. Anna Leśniewska- specjalista chorób dzieci