Portal Medycyna Grabieniec, Łódź, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jesteś 9357837
odwiedzającym

wtorek 30 września 2014

PROFILAKTYKA ZDROWIA > dorośli > Co mówią podstawowe badania

Badanie EKG - co to jest?

EKG jest to skrótowa nazwa elektrokardiogramu czyli zapisu czynności bioelektrycznej serca.
Potocznie często nazywamy tak samo wykonanie tego badania lub nawet aparat, który je wykonuje czyli elektrokardiograf.

CZYNNOŚĆ BIOELEKTRYCZNA SERCA

Skurcz każdego mięśnia, także tego, z którego zbudowane jest nasze serce, wiąże się z pobudzeniem elektrycznym. W mięśniu sercowym pobudzenie to jest generowane, a następnie przewodzone do kolejnych odcinków przez wyspecjalizowane fragmenty tkanek, tzw. układ bodźcoprzewodzący serca. Składa się on z następujących elementów:
- węzła zatokowo-przedsionkowego (tu rozpoczyna się pobudzenie elektryczne)
- węzła przedsionkowo komorowego
- pęczka przedsionkowo komorowego (tzw. pęczek Hisa)
- prawej i lewej odnogi pęczka Hisa (które docierają do odpowiednich komór serca)
- tzw. włókien Purkiniego w mięśniu komór
Układ bodźcoprzewodzący serca ma zdolność do samoistnego, automatycznego tworzenia impulsów elektrycznych, z których każdy prowadzi do skurczu serca. Dzieje się to z określoną częstotliwością, która warunkuje częstość pracy naszej „pompy”.
Te wyładowania elektryczne mogą być wykryte za pomocą elektrod przyłożonych do powierzchni ciała i zapisane w formie EKG.
Aparat EKG rejestruje czynność bioelektryczną wszystkich naszych mięśni, dlatego tak ważne jest aby pacjent podczas badania był rozluźniony, odprężony i nie wykonywał ruchów.

ZAPIS EKG


Przy standardowym badaniu EKG umieszcza się po jednej elektrodzie na każdej z kończyn pacjenta, oraz sześć elektrod na ścianie klatki piersiowej. Każda elektroda ma swój kolor i oznaczenie, umożliwiające przyłożenie jej w określonym miejscu i kolejności.
Ważne jest dobre przyleganie elektrod, co uzyskujemy za pomocą żelu lub wody, a czasem konieczne jest zgolenie owłosienia.
Kombinacja zapisu zmian aktywności elektrycznej odbieranej przez poszczególne elektrody daje tzw. obraz z różnych odprowadzeń. Każde z tych odprowadzeń ma swoje charakterystyczne cechy.
Zapis EKG składa się z określonych linii, oraz załamków (nazywanych kolejno literami P,Q,R,S i T) będących wychyleniami od linii.
Podstawowy kształt prawidłowego zapisu pojedynczego skurczu serca wygląda tak, jak na poniższym schemacie:

     
Prawidłowy zapis krzywej ekg (częściowo wg. Silbernagl i Despopoulos)

      Załamek P odpowiada skurczowi przedsiona, kolejno następujący po nim zespół QRS odpowiada skurczowi komór serca, natomiast ostatni z nich - załamek T obrazuje powrót mięśnia sercowego do stanu sprzed skurczu.

INTERPRETACJA ZAPISU EKG

Interpretacja zapisu ekg jest to ocena czy dany zapis jest prawidłowy czy nieprawidłowy.
Badanie EKG ma podstawowe znaczenie dla rozpoznawania np. zaburzeń rytmu serca czy zaburzeń przewodzenia impulsów. Jest pomocne w diagnostyce przyczyny bólu w klatce piersiowej czy uczucia duszności. Często ma wpływ na decyzję o postępowaniu terapeutycznym.
Wynik ten powinien być jednak interpretowany w świetle całościowego badania pacjenta, czyli informacji uzyskanych w ramach wywiadu (tj. opisu dolegliwości przez pacjenta), badania pacjenta przez lekarza jak i ewentualnie badań dodatkowych. Lekarz widząc sam zapis EKG nie zawsze może postawić jednoznaczne rozpoznanie. To, co u jednego pacjenta może być jego „normą”, u drugiego może być już nieprawidłowością. Dlatego też często przydatny, a czasem wręcz konieczny, jest wynik poprzedniego badania EKG do porównania

lek. med. Agnieszka Grabarczyk, oprac. na podstawie „Ekg łatwiej” Johna R. Hamptona.