Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jesteďż˝ 11068954
odwiedzaj�cym

piątek 27 listopada 2015

PROFILAKTYKA ZDROWIA > dorośli > Co mówią podstawowe badania

Wyjaśnienie skrótów badań laboratoryjnych

Coraz częściej laboratoria analityczne wyposażane są w komputerowe analizatory próbek krwi i moczu. To powoduje, że nazwy poszczególnych składników krwi i moczu określane są skrótami pochodzącymi z języka angielskiego. Nieznajomość tych skrótów utrudnia pacjentom samodzielną identyfikację poszczególnych badań. Poniższe zestawienie ma na celu objaśnienie najczęściej spotykanych skrótów różnych składników krwi i moczu.
     
     Morfologia krwi:
     RBC – krwinki czerwone (erytrocyty); jednostka 106 krwinek/mm3
     WBC – białe krwinki (leukocyty); jednostka 103 krwinek/mm3
     PLT – płytki krwi; jednostka 103 krwinek/mm3
     HGB – hemoglobina; wyrażana w g/dl
     HCT – hematokryt; wyrażany w %
     MCHC – średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej; wyrażana w g/dl
     MCV – średnia objętość krwinki czerwonej;
     
     Obraz białych krwinek:
     LYMF – limfocyty
     GRAN - granulocyty
     MID – pozostałe rodzaje krwinek białych
     
     Wskaźniki biochemiczne:
     GLU – glukoza
     CREA – kreatynina
     UREA – mocznik
     URIC – kwas moczowy
     AMYL – amylaza
     CPK – kinaza fosfokreatynowa
     ALAT – transaminaza alaninowa
     ASPAT – transaminaza asparaginowa
     TBIL – bilirubina całkowita
     
     LDH - dehydrogenaza mleczanowa
     GGTP - gammaglutamylotranspeptydaza
     TCHOL – cholesterol całkowity
     LDLCHOL – frakcja LDL cholesterolu
     HDLCHOL – frakcja HDL cholesterolu
     TRIG – trójglicerydy
     
     Badanie ogólne moczu:
     Clear - przejrzystość
     pH - odczyn moczu
     Pro- białko
     Glu – glukoza
     Ket – związki ketonowe
     Uro lub Ubg – urobilinogen
     Urea – mocznik
     Eryt- krwinki czerwone
     Leu – krwinki białe
     
     Przeczytaj również:
     Normy niektórych badań laboratoryjnych
     
     Badanie ogólne moczu
     
     Jak pobrać mocz do badania

lek. med. Ewa Pakuła