Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jeste� 11066639
odwiedzaj�cym

czwartek 26 listopada 2015

PORADNIK MEDYCZNY > Ukad moczowo-pciowy

HPV czyli wirus brodawczaka ludzkiego


Szybka i wczesna diagnostyka zakaenia genitalnym wirusem brodawczaka ludzkiego, ktry jest jednoczenie wirusem onkogennym, daje szans kobietom na uniknicie raka szyjki macicy przyszoci. Jest to moliwe dziki metodzie wykrywania zakaenia tym wirusem zwanej PCR. Badanie to moesz wykona w NZOZ Medycyna Grabieniec!

Jedn z najczstszych chorb przenoszonych drog pciow jest zakaenie genitalnymi typami wirusw brodawczaka ludzkiego nazywanego w skrcie wirusem HPV (z ang. – Human Papilloma Virus). Objawem zakaenia HPV jest pojawienie si w okolicy narzdw pciowych w okresie od 1 miesica do nawet 12 miesicy po stosunku pciowym z osob zakaon jednej lub kilku brodawek albo guzkw tzw. kykcin koczystych. U kobiet zmiany te s czsto niewidoczne, poniewa wystpuj wewntrz pochwy. Ich obecno moe stwierdzi lekarz ginekolog w trakcie badania kobiety. Rwnie u mczyzn wykwity zwizane z infekcj HPV mog by czasem przeoczone z uwagi na ich niewielkie rozmiary.

O infekcjach wirusem HPV w ostatnich latach mwi si i pisze coraz wicej, poniewa odkryto, i wirus ten jest jednym z najwaniejszych czynnikw wpywajcych na rozwj raka szyjki macicy u kobiet. Okazuje si, e u ponad 90% chorych kobiet na raka szyjki macicy stwierdzono obecno tego wirusa. Wobec takich faktw, tylko wczesna diagnostyka infekcji HPV pozwala zachowa nam - kobietom nie tylko zdrowie, ale czsto i ycie.
Szczliwie, wspczesna diagnostyka medyczna dysponuje pewn i skuteczn metod wykrywania wirusa HPV, jak jest badanie molekularne DNA wirusa HPV metod PCR.

PCR (z ang. Polymerase Chain Reaction) opiera si na wykorzystaniu reakcji acuchowej polimerazy umoliwiajcej bardzo szybkie namnaanie kopii wirusa HPV. Badanie przeprowadzane metod PCR umoliwia wykrycie obecnoci DNA wirusa HPV w badanej prbce. Jest to jednoczenie badanie bardzo czue – umoliwiajce wykrycie infekcji na bardzo wczesnym etapie zakaenia. Jest rwnie bardzo pewne, gdy wynik jest zawsze jednoznaczny – jeli wynik jest dodatni to znaczy, e istnieje zakaenie HPV, a jeli jest ujemny, to znaczy e nie ma zakaenia HPV.

Jak wykonuje si badanie HPV PCR?
W celu wykonania badania naley zgosi si do gabinetu zabiegowego NZOZ Medycyna Grabieniec w celu zamwienia probwki ze specjalnym podoem, na ktre bdzie pobrany wymaz. Czas oczekiwania na zamwion probwk wynosi 7 dni roboczych. Z probwk t zgaszasz si w godzinach porannych do lekarza ginekologa, ktry pobierze od Ciebie wymaz z narzdw pciowych zgodnie z doczon do probwki szczegow instrukcj pobrania wymazu na HPV. W tym samym dniu, po pobraniu badania, przynie probwk do gabinetu zabiegowego NZOZ Medycyna Grabieniec do godz. 12.00.
Czas oczekiwania na wynik badania waha si od 7 do 21 dni roboczych, co jest zwizane z organizacj wykonywania bada w laboratorium genetycznym i NZOZ Medycyna Grabieniec nie ma na to wpywu.

Warto wiedzie, e istnieje wiele typw wirusw HPV narzdw pciowych, ktre podzielono na trzy grupy w zalenoci od ryzyka rozwoju zmian nowotworowych, i tak:
- wirusy wywoujce agodne zmiany niskiego ryzyka to typy 6 i 11,
- wirusy niosce umiarkowane ryzyko dziaania onkogennego – nowotworowego to typy 33, 35, 39, 40, 43,51-56 i 58,
- wirusy zwizane z wysokim ryzykiem potencjalnego dziaania onkogennego to typy 16 i 18. (Wirusy HPV-16 i HPV-18 s czynnikiem etiologicznym nie tylko raka szyjki macicy, ale take raka sromu, prcia, oraz raka odbytu.)

Przeczytaj rwnie:
Program profilaktyki raka szyjki macicy

ek.med. Ewa Pakua