Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jesteďż˝ 11073631
odwiedzaj�cym

sobota 28 listopada 2015

NFZ > Informacje dla pacjenta > przydatne informacje

Terminy ważności skierowań do szpitala lub do poradni specjalistycznych

Nie ma określonych terminów ważności skierowań na leczenie specjalistyczne w poradni czy w szpitalu. Obowiązuje zasada, iż skierowania są ważne do momentu ich realizacji lub tracą ważność w chwili, kiedy ustała przyczyna ich wystawienia.

Ponadto skierowanie na leczenie specjalistyczne w poradni obejmuje całość świadczeń związanych z leczeniem schorzenia, które było podstawą jego wystawienia. Aktualizacja skierowania nie jest wymagana.

Ściśle określony jest jedynie okres ważności skierowania do szpitala psychiatrycznego. W ustawie o ochronie zdrowia psychicznego jest zapis, iż "skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni".

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 94.111.535 ze zm.).

informacja pochodzi ze strony internetowej ŁOW NFZ z dn. 31.07.2005 r.