Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jesteś 11082204
odwiedzającym

wtorek 1 grudnia 2015

PROFILAKTYKA ZDROWIA > dorośli > Co mówią podstawowe badania

PAPP-A (osoczowe białko ciążowe)

Krew na to badanie jest pobierana między 10 a 13 tygodniem ciąży. We krwi matki wykonuje się pomiar stężeń następujących substancji: białka PAPP-A tzw. osoczowe białko ciążowe (A-Pregnancy Associated Plasma Protein) oraz hormonu - wolną podjednostkę beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (free beta-hCG).Test pozwala na określenie we wczesnej ciąży ryzyka występowania u płodu zespołu Downa i zespołu Edwardsa. W ciążach z zespołem Downa w porównaniu do ciąż ze zdrowym płodem obserwuje się obniżenie stężenia PAPP-A o około 60 % oraz znaczne podwyższenie stężenia wolnej podjednostki beta hCG o około 90 %.W przypadku zespołu Edwardsa stężenia obu substancji są obniżone. Wiek ciąży powinien być oceniony w badaniu ultrasonograficznym (USG). Podczas badania USG może być dokonany pomiar przezierności karkowej płodu (NT- nuchal translucency), który może być dodatkowo wykorzystany w ocenie ryzyka. Czułość testu (procent wykrytych płodów z wadą) wynosi od 65% (ocena ryzyka bez NT) do 85 % (ocena ryzyka z NT – tzw. test połączony).