Portal Medycyna Grabieniec, Łódź, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jesteś 9276685
odwiedzającym

sobota 20 września 2014

PROFILAKTYKA ZDROWIA > dorośli > Co mówią podstawowe badania

Badanie szpiku kostnego

Badanie szpiku kostnego poprzedzone jest tzw. biopsją szpiku czyli nakłuciem szpiku.
     
      Badanie to polega na pobraniu miazgi krwiotwórczej z jamy szpikowej kości przy pomocy specjalnej igły ze strzykawką. U osób dorosłych miejscem, z którego najczęściej pobiera się szpik jest grzebień talerza kości biodrowej lub mostek, a u dzieci wykonuje się biopsję również kości piszczelowej i trzonów kręgów lędźwiowych.
      Pobraną miazgę krwiotwórczą rozprowadza się na szkiełkach mikroskopowych (wykonuje się tzw. rozmazy), następnie barwi się specjalnymi barwnikami i ogląda się pod mikroskopem świetlnym. Osoba oglądająca preparat mikroskopowy szpiku kostnego zwraca uwagę na liczbę i rodzaje poszczególnych komórek, ustalając udział procentowy określonych rodzajów komórek szpiku (tzw. mielogram). Mielogram jest podstawowym wynikiem biopsji szpiku kostnego. Podczas oceny mikroskopowej badający poszukuje ewentualnych komórek nietypowych dla szpiku - pochodzących spoza układu krwiotwórczego, np. komórek nowotworowych.
     
     Ocena wyglądu poszczególnych komórek, a także ich struktur wewnątrzkomórkowych nosi nazwę badania cytomorfologicznego.
     Jeżeli ocena ta jest niewystarczająca do ustalenia rozpoznania, wykonuje się badania bardziej specyficzne:
     
     cytochemiczne (wykrywanie obecności specyficznych związków chemicznych w komórkach);
     
     cytogenetyczne;
     
     immunologiczne (wykazanie przy pomocy przeciwciał obecności na badanych komórkach miejsc specyficznie wiążących niektóre biologicznie aktywne związki chemiczne - tzw. receptorów).
     
     Powyższe specyficzne badania pozwalają na dokładniejsze określenie typu komórki, stopnia jej dojrzałości oraz informują o zaburzeniach w przemianach metabolicznych komórki, charakterystycznych dla określonej jednostki chorobowej.
     
     CZEMU SŁUŻY BADANIE?
      Badanie to umożliwia ostateczne rozpoznanie niektórych chorób krwi (szczególnie o charakterze rozrostowym). Biopsja szpiku pozwala niejednokrotnie zweryfikować rozpoznanie choroby krwi dokonane na podstawie innych badań np. badania krwi obwodowej (krwi pobranej z naczynia krwionośnego). Ponadto wyniki badania umożliwiają ocenę przebiegu leczenia schorzeń narządu krwiotwórczego (szpiku kostnego) oraz umożliwiają obserwowanie postępu zmian chorobowych. Dlatego też badanie to jest niekiedy okresowo powtarzane u tego samego pacjenta.
     
     WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA
      Biopsja szpiku jest wykonywana wtedy, kiedy badaniem krwi obwodowej lub innymi badaniami nie można ustalić właściwej jednostki chorobowej - najczęściej są to choroby rozrostowe krwi. wskazaniem do biopsji szpiku jest również kontrola przebiegu choroby układu krwiotwórczego.
     
     
     Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza.
     
     
     BADANIA POPRZEDZAJĄCE BIOPSJĘ SZPIKU,/B>
     Badanie krwi obwodowej, tj. pobranej z naczynia krwionośnego (morfologia, badanie układu krzepnięcia).
     
     SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA
      Nie ma specjalnych zaleceń dla dorosłych. W przypadku badania małych dzieci zaleca się przed badaniem podanie środków uspokajających według zalecenia lekarza. Ponadto dzieci ze względu na możliwość wykonania biopsji w znieczuleniu ogólnym powinny być na czczo.
     
     
     Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym.
     Przy badaniu dzieci może zaistnieć konieczność znieczulenia ogólnego