Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jesteďż˝ 11068711
odwiedzaj�cym

piątek 27 listopada 2015

NFZ > Informacje Ogólne > ważne adresy i telefony

Wykaz adresów szpitali w Łodzi

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
      (0-42) 271 20 00
     93-338 Łódź, Rzgowska 281/289
     pow.m. Łódź, woj.łódzkie
     
     (0-42) 271 10 00 Centrala ,
     (0-42) 271 11 68 Przychodnia specjalistyczna ,
     (0-42) 271 12 82 Rejestracja ,
     (0-42) 271 11 57 Poradnia ginekologiczno - położnicza ,
     (0-42) 271 11 85 Poradnia patologii ciąży; Poradnia medycyny matczyno - płodowej ,
     (0-42) 271 11 56 Poradnia leczenia niepłodności ,
     (0-42) 271 11 58 Poradnia chirurgii ginekologicznej; Poradnia ginekologii operacyjnej ,
     (0-42) 271 11 20 Poradnia ginekologii operacyjnej i endoskopowej ,
     (0-42) 271 11 77 Poradnia menopauzy ,
     (0-42) 271 13 85 Poradnia endokrynologiczna dla dorosłych ,
     (0-42) 271 13 82 Poradnia endokrynologiczna dla dzieci ,
     (0-42) 271 13 82 Specjalistyczna poradnia zapobiegania i leczenia otyłości dla dzieci ,
     (0-42) 271 13 85 Specjalistyczna poradnia zapobiegania i leczenia otyłości dla dorosłych ,
     (0-42) 271 11 15 Poradnia ginekologiczna wieku rozwojowego dla dziewcząt ,
     (0-42) 271 11 20 Poradnia zaburzeń statyki narządów płciowych i nietrzymania moczu ,
     (0-42) 271 12 00 Poradnia dietetyczna ,
     (0-42) 271 11 91 Poradnia chirurgii onkologicznej i chorób sutka ,
     (0-42) 271 11 31 Poradnia genetyczna ,
     (0-42) 271 20 71 Onkologiczna poradnia genetyczna ,
     (0-42) 271 11 54 Poradnia urologiczna dla dorosłych ,
     (0-42) 271 12 69 Poradnia neurologiczna; poradnia zdrowia psychicznego; poradnia dermatologiczna ,
     (0-42) 271 11 53 Poradnia leczenia cukrzycy i chorób metabolicznych ,
     (0-42) 271 10 28 Poradnia patologii noworodka ,
     (0-42) 271 11 92 Poradnia hepatologiczna i chorób zakaźnych ,
     (0-42) 271 11 84 Poradnie konsultacyjne: położnictwa i chorób kobiecych; chorób nerek i nadciśnienia tętniczego; Poradnia zaburzeń odpornościowych dla dorosłych ,
     (0-42) 271 10 70 Poradnia przyzakładowa ,
     (0-42) 271 12 69 Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej ,
     (0-42) 271 10 67 Laktarium ,
     (0-42) 271 10 24 Szkoła rodzicielstwa ,
     (0-42) 271 13 99 Samodzielna sekcja serologii transfuzjologicznej ,

     Szpital Ginekologiczno - Położniczy
     271 10 20 Dział przyjęć A ,
      271 13 90 Klinika położnictwa i ginekologii ,
      271 10 77 Blok porodowy I ,
      271 13 13 Klinika medycyny matczyno - płodowej i ginekologii ,
      271 10 36 Blok porodowy II ,
      271 12 46 Klinika perinatologii i ginekologii ,
      271 13 38 Blok porodowy III ,
      271 12 22 Klinika ginekologii i rozrodczości ,
      271 14 11 Klinika chirurgii onkologicznej i chorób piersi ,
      271 15 01 Klinika chirurgii ginekologicznej ,
      271 15 16 Klinika ginekologii operacyjnej ,
      271 14 75 Klinika ginekologii operacyjnej i endoskopowej ,
      271 15 07 Klinika ginekologii i chorób menopauzy ,
      271 16 78 Klinika neonatologii ,
      271 10 64 Oddział intensywnej terapii noworodka A ,
      271 21 43 Oddział intensywnej terapii noworodka B ,
      271 17 15 Klinika endokrynologii i terapii izotopowej.
     
     Szpital Pediatryczny
     271 21 54 Dział przyjęć B ,
      271 17 73 Dział pediatrycznej medycyny ratunkowej ,
      271 20 64 I Klinika pediatrii i gastroenterologii ,
      271 20 91 II Klinika pediatrii i alergologii ,
      271 21 12 III Klinika pediatrii ,
      271 21 83 Klinika kardiologii ,
      271 20 12 Klinika kardiochirurgii ,
      271 20 01 Klinika nefrologii i dializoterapii ,
      271 21 36 Klinika chirurgii i urologii dziecięcej ,
      271 20 46 Klinika neurochirurgii ,
      271 20 42 Klinika ortopedii i traumatologii ,
      271 21 25 Klinika otolaryngologii ,
      271 14 12 Klinika neurologii ,
      271 14 07 Klinika okulistyki ,
      271 17 93 Specjalistyczna Przychodnia Pediatryczna ,
      271 16 73 Rejestracja I ,
      271 16 29 Rejestracja O ,
      271 17 79 Poradnia alergologiczna ,
      271 14 17 Poradnia audiologiczna ,
      271 16 74 Poradnia chirurgiczna ,
      271 16 30 Poradnia chorób infekcyjnych; poradnia chorób odzwierzęcych ,
      271 17 30 Poradnia dietetyczna ,
      271 17 88 Poradnia gastroenterologiczna; poradnia hepatologiczna ,
      271 17 78 Poradnia hematologiczna ,
      271 17 81 Poradnia kardiologiczna ,
      271 17 63 Poradnia logopedyczna ,
      271 17 60 Poradnia nefrologiczna ,
      271 16 72 Poradnia neurochirurgiczna ,
      271 16 19 Poradnia neurologiczna i przeciwpadaczkowa ,
      271 17 23 Poradnia okulistyczna; poradnia leczenia jaskry ,
      271 17 92 Gabinet leczenia zeza ,
      271 16 28 Poradnia ortopedyczna ,
      271 16 17 Poradnia otolaryngologiczna ,
      271 16 74 Poradnia urologiczna ,
      271 16 77 Poradnia wad dysraficznych i pracownia badań urodynamicznych ,
      271 17 59 Poradnia zaburzeń metabolicznych ,
      271 16 30 Poradnia zaburzeń odpornościowych dla dzieci ,
      271 11 37 Pracownia rentgenodiagnostyki A, rejestracja ,
      271 16 45 Pracownia rentgenodiagnostyki B, rejestracja ,
     
     
      Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera
     Łódź, ul. Św. Teresy 8, tel. +42 631 45 02
     Szpital Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera
     Łódź, - ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, tel. (0-42) 631-45-00
     
     Szpital-Poliklinika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
     Łódź, ul. Północna 42, tel. (0-42) 678-66-22; fax. (0-42) 678-50-23
     
     Centralny Szpital Kliniczny
     Łódź, - ul. Czechosłowacka 8/10, tel. (0-42) 675 70 00; (0-42) 678-31-99; fax. (0-42) 679-17-80
     675 72 19 Izba przyjęć ,
     675 73 72 I Klinika psychiatryczna, klinika psychiatrii wieku podeszłego i zaburzeń psychotycznych, sekr. ,
     675 73 71 II Klinika psychiatryczna, klinika zaburzeń afektywnych i psychiatrii młodzieżowej, sekr. ,
     675 72 19 Poradnia leczniczo - konsultacyjna klinik psychiatrycznych ,
     675 72 19 Ośrodek leczenia nerwic ,
     675 72 03 Oddział S, dyż. pielęgniarek ,
     675 73 56 Oddział P, dyż. pielęgniarek ,
     675 72 04 Oddział A, dyż. pielęgniarek ,
     675 72 66 Oddział M, dyż. pielęgniarek ,
     675 72 02 Oddział diagnostyczno - obserwacyjny, dyż. pielęgniarek ,
     675 73 07 Zakład medycyny nuklearnej ,
     675 70 16 Rejestracja ,
     675 72 98 Mammografia ,
     640 71 80 Centrum Psychoterapii Łódź, Bardowskiego 1
     640 71 31 Ośrodek pomocy psychologicznej dla młodzieży (Hostel) ,
     653 91 59 Dzienny ośrodek terapeutyczny dla młodzieży ,
     659 67 28 Zakład psychologii lekarskiej ,
     675 73 09 Ośrodek diagnostyki i leczenia astmy i alergii. Poradnia reumatologii i immunologii klinicznej Łódź, Pomorska 251
     675 73 38 Rejestracja ,
     675 73 35 Immunoterapia (odczulanie) ,
     675 73 79 Hormony tarczycy ,
     675 73 66 Alergologia dziecięca ,
     686 25 70 Klinika dermatologii i wenerologii Łódź, Krzemieniecka 5
     686 59 31 Centrum Diagnostyczno - Lecznicze Chorób Skóry, przychodnia ,
     639 32 15 Poradnia prewencji chorób układu krążenia i metabolicznych Centrum Medycyny Sportowej, Łódź, Pl. gen. Hallera 1
     
     Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Klinika Dermatologii i Wenerologii
     94-017 Łódź, Krzemieniecka 5
     pow.m. Łódź, woj.łódzkie
     tel. (0-42) 686 25 70
     686 59 31 - Przychodnia Dermatologiczna.
     
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego
     Łódź, - ul. Kopcińskiego 22, tel. (0-42) 677 69 50; fax. (0-42) 678-11-76
     
     (0-42) 677 69 60 Centrala ,
     (0-42) 677 66 01 Izba przyjęć ,
     (0-42) 677 66 40 Oddział kliniczny anestezjologii i intensywnej terapii ,
     (0-42) 677 67 55 Oddział kliniczny chirurgii ogólnej i transplantacyjnej ,
     (0-42) 677 66 63 Oddział kliniczny diabetologii ,
     (0-42) 677 68 00 Oddział kliniczny okulistyki ,
     (0-42) 677 67 70 Oddział kliniczny neurochirurgii ,
     (0-42) 677 66 78 Oddział kliniczny neurologii ,
     (0-42) 677 67 25 Oddział kliniczny otolaryngologii ,
     (0-42) 677 67 41 Oddział kliniczny chirurgii plastycznej ,
     (0-42) 677 67 88 Oddział kliniczny chirurgii szczękowo - twarzowej ,
     (0-42) 677 66 64 Oddział kliniczny chorób przewodu pokarmowego ,
     (0-42) 677 67 09 Oddział kliniczny nefrologii ,
     (0-42) 677 66 30 Pododdział dializ ,
     (0-42) 677 66 99 Oddział kliniczny pulmonologii i alergologii z pododdziałem kardiologii.
     
     Budynek przy ul. Narutowicza 96
     (0-42) 677 69 10 Podstawowa opieka zdrowotna dla dorosłych ,
     (0-42) 677 69 69 Poradnia foniatryczna ,
     (0-42) 677 69 58 Poradnia otolaryngologiczna ,
     (0-42) 677 69 68 Poradnia logopedyczna ,
     (0-42) 677 69 38 Poradnia pulmonologiczna dla dorosłych i dzieci ,
     (0-42) 677 69 61 Poradnia okulistyczna ,
     (0-42) 677 69 52 Poradnia kardiologiczna ,
     (0-42) 677 69 15 Poradnia neurologiczna ,
     (0-42) 677 69 91 Poradnia neurochirurgii ,
     (0-42) 677 69 32 Poradnia gastroenterologiczna, diabetologiczna ,
     (0-42) 677 69 88 Poradnia nefrologiczna ,
     (0-42) 677 69 73 Poradnia chirurgii ogólnej ,
     (0-42) 677 69 75 Poradnia chirurgii plastycznej ,
     (0-42) 677 69 27 Poradnia chirurgii szczękowo - twarzowej ,
     (0-42) 677 69 91 Poradnia leczenia bólu ,
     (0-42) 677 69 74 Poradnia ginekologiczna ,
     (0-42) 677 66 21 Krwiolecznictwo ,
     
     
     Państwowy Szpital Kliniczny nr 3 im. S. Sterlinga
     Łódź, - ul. Sterlinga 1/3, tel. (0-42) 633-96-30
     
     Państwowy Samodzielny Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej
     Łódź, - ul. Sporna 36/50, tel. (0-42) 656-50-50; 0-42) 617 77 77; fax. (0-42) 656-75-19
     656 20 85 Izba przyjęć ,
     656 25 52 Klinika chirurgii, kier. ,
     656 23 40 Klinika laryngologii, kier. ,
     656 77 86 Oddział intensywnej terapii ,
     
     Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc
     Łódź, - ul. Okólna 181, tel. (0-42) 659-04-00; fax. (0-42) 659-03-18
     
     III Szpital Miejski im. K. Jonschera
     Łódź, - ul. Milionowa 14, tel. (0-42) 676-17-74; fax. (0-42) 636-49-66
     676 17 89 Izba przyjęć ,
     676 17 81 Oddział chirurgii ogólnej ,
     674 89 23 Oddział chirurgii urazowej ,
     674 20 68 Oddział kardiologii ,
     676 17 76 Oddział neurologii ,
     674 27 75 Oddział okulistyki ,
     676 17 84 Oddział rehabilitacji ,
     676 17 75 Oddział wewnętrzny A ,
     676 17 87 Oddział wewnętrzny B ,
     
     IV Szpital Miejski im. H. Jordana
     Łódź, - ul. Przyrodnicza 7/9, tel. (0-42) 655-66-00; fax. (0-42) 657-30-44
     
     Szpital im. J. Korczaka
     Łódź, - al. Piłsudskiego 71, tel. (0-42) 674-46-59; fax. (0-42) 674-03-60
     
     Szpital im. M. Madurowicza
     Łódź, - ul. Wileńska 37, tel. (0-42) 686-63-48; (0-42) 686 81 19 ; fax. (0-42) 686-82-09
     686 80 54 Centrala ,
     686 60 35 Izba przyjęć - interna ,
     686 72 64 I Oddział chorób wewn. ,
     686 69 56 II Oddział chorób wewn. ,
     686 63 80 III Oddział chorób wewn. ,
     686 04 71 Instytut Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej, sekr. ,
     687 84 97 Klinika Patologii Ciąży, sekr. ,
     686 59 68 Krwiodawstwo i krwiolecznictwo ,
     
     Szpital im. L. Pasteura
     Łódź, - ul. Wigury 19, tel. (0-42) 636-52-96; fax. (0-42) 636-52-96
     
     Szpital im. M. Pirogowa
     Łódź, - ul. Wólczańska 195, tel. (0-42) 636-76-11; fax. (0-42) 637-25-93
     636 85 10 Izba przyjęć ,
     636 83 20 Sekr. ,
     636 81 06 Oddział chorób wewn. A ,
     636 81 66 Oddział chorób wewn. B ,
     636 21 11 Oddział chorób wewn. o profilu kardiologicznym ,
     636 82 75 Oddział laryngologii, ordynator ,
     636 80 81 Oddział urologii, ordynator ,
     636 86 51 Klinika chirurgii ogólnej i naczyniowej ,
     636 82 30 Przychodnia przyszpitalna ,
     636 42 38 Anestezjologia ,
     674 91 53 Ośrodek Diabetologii i Chorób Metabolicznych Łódź, ul. Nowa 32
     
      Szpital im. Radlińskiego
     Łódź, - ul. Drewnowska 75, tel. (0-42) 654-00-55; fax. (0-42) 654-03-87
     
     II Szpital Miejski im. L. Rydygiera
     Łódź, - ul. Sterlinga 13, tel. (0-42) 632-34-65
     633 78 71 Oddział położniczo - ginekologiczny, ordynator ,
     632 65 02 Przełożona pielęgniarek ,
     630 34 52 Blok porodowy ,
     633 70 63 Pediatria ,
     630 34 51 Lekarze ginekolodzy.
     
     I Szpital Miejski nr 1 im. E. Sonnenberga
     Łódź, - ul. Pieniny 30, tel. (0-42) 679-31-44; fax. (0-42) 678-30-67
     679 32 34 Centrala ,
     679 31 29 Izba przyjęć ,
     679 31 29 Specjalistyczna przychodnia szpitalna ,
     
     Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego
     Łódź, - ul. Kosynierów Gdyńskich 61, tel. (0-42) 646 98 77; (0-42) 646-95-62; fax. (0-42) 646-87-52
     
     Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego
     Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, tel. (0 42) 251-60-11
     Wykaz telefonów:
     251-60-50 - Sekretariat Dyrektora Naczelnego
     251-60-51, 251-61-16 - Przychodnia Specjalistyczna
     251-60-80 - Centralna Izba Przyjęć paw. C
     251 60 15 Klinika kardiologii ,
     251-60-70 - Izba Przyjęć Internistyczna paw. B
     251 60 37 Oddział wewnętrzny B (II p.) ,
     251-62-94 - Izba Przyjęć Chirurgiczna paw. G
     251 62 09 Klinika obserwacyjno - zakaźna UM ,
     251 60 03 Zakład farmakologii klinicznej UM ,
     251-62-38 - Izba Przyjęć Dermatologiczna paw. T
     251 60 92 Katedra i klinika dermatologiczna UM ,      
     251-61-69 - Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Medycznej
     
     Wojewódzki Szpital Zespolony im. M. Kopernika
     Łódź, - ul. Pabianicka 62, tel. (0-42) 689-50-10;(0-42) 689-50-00; tel/fax: 689-50-11
     
     (0-42) 689 51 60 Izba przyjęć ogólna ,
     (0-42) 689 51 54 Izba przyjęć położnicza ,
     (0-42) 689 52 71 Oddział chorób wewnętrznych ,
     (0-42) 689 52 41 Oddział chirurgii ogólnej, naczyniowej i regionalnej medycyny ratunkowej ,
     (0-42) 689 53 21 Oddział intensywnej terapii i anestezjologii ,
     (0-42) 689 52 31 Oddział chirurgii klatki piersiowej ,
     (0-42) 689 52 51 Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej ,
     (0-42) 689 53 41 Oddział neurochirurgii ,
     (0-42) 689 53 61 Oddział neurologii ,
     (0-42) 689 52 91 Oddział ginekologiczno - położniczy ,
     (0-42) 689 53 13 Oddział reumatologii ,
     (0-42) 689 52 11 Klinika urologii ,
     (0-42) 689 51 71 Klinika chirurgii endokrynologicznej ,
     (0-42) 689 51 91 Klinika hematologii ,
     (0-42) 689 55 91 Poradnia kardiologiczna ,
     (0-42) 689 56 21 Poradnia chirurgii ogólnej, chirurgii endokrynologicznej, neurochirurgii, chirurgii klatki piersiowej ,
     (0-42) 689 56 37 Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej ,
     (0-42) 689 56 22 Wojewódzka poradnia leczenia osteoporozy ,
     (0-42) 689 52 61 Poradnia urologii, neurologiczna, laryngologiczna, dermatologiczna, okulistyczna ,
     (0-42) 689 52 62 Poradnia hematologiczna, proktologiczna, kolagenozy, wojewódzka poradnia gastrologiczna, postawowa opieka zdrowotna ,
     (0-42) 689 51 58 Wojewódzka poradnia chorób kobiecych i położnictwa ,
     (0-42) 689 51 11 Wojewódzka przychodnia reumatologiczna Łódź, Ogrodowa 21
     (0-42) 689 50 00 Regionalny Ośrodek Onkologiczny Łódź, Paderewskiego 4
     (0-42) 689 54 10 Izba przyjęć onkologiczna ,
     (0-42) 689 56 23 Rejestracja przychodni onkologicznych ,
     (0-42) 689 55 21 Oddział radioterapii i onkologii ogólnej ,
     (0-42) 689 55 01 Oddział radioterapii ginekologicznej ,
     (0-42) 689 54 61 Oddział chirurgii onkologicznej ,
     (0-42) 689 54 41 Klinika chirurgii onkologicznej ,
     (0-42) 689 54 31 Klinika chemioterapii nowotworów ,
     (0-42) 689 54 51 Oddział chiemioterapii ,
     (0-42) 689 54 71 Oddział chorób rozrostowych ,
     (0-42) 689 54 81 Oddział opieki i radioterapii paliatywnej Łódź, Ciołkowskiego 2a
     (0-42) 689 54 88 Poradnia leczenia bólu ,
     (0-42) 689 55 51 Zakład teleradioterapii ,
     (0-42) 689 57 81 Zakład anatomii patologicznej i histopatologii ,
     
     (0-42) 677 62 00 Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka Łódź, al. Piłsudskiego 71
     (0-42) 677 62 09 Izba przyjęć i ambulatorium pomocy doraźnej ,
     (0-42) 677 63 05 Oddział chirurgii dziecięcej ,
     (0-42) 677 63 34 Oddział obserwacyjno - izolacyjny ,
     (0-42) 677 63 29 Oddział otolaryngologii ,
     (0-42) 677 63 27 Oddział neurologii ,
     (0-42) 677 62 94 Oddział okulistyki dziecięcej ,
     (0-42) 677 62 96 Blok operacyjny ,
     (0-42) 677 62 84 Oddział toksykologii dziecięcej, intensywnej opieki medycznej i anestezjologii ,
     (0-42) 677 63 16 Oddział pediatryczny, punkt pielęgniarski A ,
     (0-42) 677 63 14 Oddział pediatryczny, punkt pielęgniarski B ,
     
     
     Wojewódzki Szpital Zespolony im. M. Kopernika Ośrodek Onkologiczny
     Łódź, - ul. Paderewskiego 4, tel. (0-42) 681-52-11; fax. (0-42) 684-11-14
     
     Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego
     Łódź, - ul. Żeromskiego 113, tel. (0-42) 639-34-24; (0-42) 633-96-60; fax. (0-42) 637-04-42

     639 35 01 Zakład Anestezjologii z oddziałem intensywnej terapii ,
     639 35 11 Klinika ortopedii i traumatologii ,
     639 35 63 Kliniczny oddział kardiologii interwencyjnej ,
     639 35 61 Klinika kardiologii i nadciśnienia tętniczego ,
     639 35 71 Klinika chorób wewn. i dializoterapii ,
     639 35 21 Klinika chirurgii ogólnej i torakochirurgii ,
     639 35 31 Klinika urologii i rehabilitacji urologicznej ,
     639 36 34 Klinika okulistyki i rehabilitacji wzroku ,
     639 35 51 Klinika neurochirurgii i chirurgii nerwów obwodowych ,
     639 35 41 Klinika neurologii i neurorehabilitacji ,
     639 35 81 Klinika otolaryngologii, rehabilitacji fono- i audiologicznej ,
     639 35 91 Klinika chirurgii twarzowo - szczękowej ,
     639 36 51 Zakład diagnostyki laboratoryjnej i biochemii klinicznej ,
     639 36 61 Zakład patomorfologii i cytopatologii klinicznej ,
     639 35 37 Oddział kliniczny artroskopii i traumatologii sportowej ,
     639 35 35 Oddział chirurgii ręki ,
     639 36 96 Oddział rehabilitacji.
     
     ZOZ dla Szkół Wyższych - PLMA
     Łódź, 90-206 - ul. Rewolucji 1905 r. 23, tel. (0-42) 630-31-43
     
     Szpital im. J. Babińskiego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
     tel. (0-42) 652 94 01
     91-229 Łódź, Aleksandrowska 159
     pow.m. Łódź, woj.łódzkie
     655 87 78 Izba przyjęć ,
     674 10 47 Oddział dzienny Łódź, Przędzalniana 1/3
     633 81 29 Oddział dzienny Łódź, Solna 13
     652 84 85 Oddział dzienny ,
     616 01 09 Oddział dzienny dziecięcy Łódź, Głogowa 3
     652 12 67 Oddział neurologiczny III-A. Ordynator ,
     652 12 89 Katedra Psychiatrii WAM ,