Portal Medycyna Grabieniec, Łódź, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jesteś 9240976
odwiedzającym

wtorek 16 września 2014

PORADNIK MEDYCZNY > Choroby zakaźne

PROTEUS SPECIES

Proteus sp. to Gram-ujemne pałeczki, charakteryzujące się dużą ruchliwością. Do rodzaju Proteus zalicza się obecnie: Proteus mirabilis i Proteus vulgaris.
      Bakterie te występują w glebie, wodzie, ściekach. Są również składową fizjologicznej flory bakteryjnej jelit.
      Proteus sp. rzadko bywają pierwotną przyczyną zmian chorobowych, częściej są natomiast patogenami „drugiego rzutu”, dominującymi dopiero po eliminacji patogenów pierwotnych.
     
      Do częstych lokalizacji zakażenia Proteus sp. należą:
     1.Skóra- rany po oparzeniach, odleżyny, owrzodzenia żylakowe, rany chirurgiczne, szczególnie u osób po intensywnej antybiotykoterapii.
     2.Ucho środkowe i/lub wyrostek sutkowaty- doprowadza często do bardzo rozległego zniszczenia struktur ucha środkowego, wewnętrznego oraz wyrostka sutkowatego, czego następstwem jest upośledzenie słuchu. Przy zakażeniu przewlekłym z przewodu słuchowego wydostaje się ropna, cuchnąca wydzielina.
     3.Układ moczowy-zakażeniu sprzyja długotrwała bakteriuria, zaleganie moczu w pęcherzu moczowym, kamica pęcherzowa i nerkowa.
     4.Zatoki oboczne nosa, opony mózgowo-rdzeniowe, mózg - do zakażenia tych struktur dochodzi najczęściej przez rozprzestrzenianie się infekcji przez ciągłość z okolic sąsiednich, zwykle ucha środkowego.
     5.Posocznica czyli uogólnione zakażenie organizmu - najczęściej punktem wyjścia infekcji są drogi moczowe.
     
      Rozpoznanie infekcji wywołanej przez Proteus sp. opiera się na wykonaniu posiewów z miejsc chorobowo zmienionych, np. skóry, ucha, dróg moczowych ( mocz), krwi.
      W leczeniu zakażeń Proteus sp. stosuje się odpowiednie antybiotyki.

lek.med. Anna Leśniewska- specjalista chorób dzieci.