Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jeste� 11067026
odwiedzaj�cym

pitek 27 listopada 2015

PORADNIK MEDYCZNY > Choroby zakane

PROTEUS SPECIES

Proteus sp. to Gram-ujemne paeczki, charakteryzujce si du ruchliwoci. Do rodzaju Proteus zalicza si obecnie: Proteus mirabilis i Proteus vulgaris.
Bakterie te wystpuj w glebie, wodzie, ciekach. S rwnie skadow fizjologicznej flory bakteryjnej jelit.
Proteus sp. rzadko bywaj pierwotn przyczyn zmian chorobowych, czciej s natomiast patogenami „drugiego rzutu”, dominujcymi dopiero po eliminacji patogenw pierwotnych.

Do czstych lokalizacji zakaenia Proteus sp. nale:
1.Skra- rany po oparzeniach, odleyny, owrzodzenia ylakowe, rany chirurgiczne, szczeglnie u osb po intensywnej antybiotykoterapii.
2.Ucho rodkowe i/lub wyrostek sutkowaty- doprowadza czsto do bardzo rozlegego zniszczenia struktur ucha rodkowego, wewntrznego oraz wyrostka sutkowatego, czego nastpstwem jest upoledzenie suchu. Przy zakaeniu przewlekym z przewodu suchowego wydostaje si ropna, cuchnca wydzielina.
3.Ukad moczowy-zakaeniu sprzyja dugotrwaa bakteriuria, zaleganie moczu w pcherzu moczowym, kamica pcherzowa i nerkowa.
4.Zatoki oboczne nosa, opony mzgowo-rdzeniowe, mzg - do zakaenia tych struktur dochodzi najczciej przez rozprzestrzenianie si infekcji przez cigo z okolic ssiednich, zwykle ucha rodkowego.
5.Posocznica czyli uoglnione zakaenie organizmu - najczciej punktem wyjcia infekcji s drogi moczowe.

Rozpoznanie infekcji wywoanej przez Proteus sp. opiera si na wykonaniu posieww z miejsc chorobowo zmienionych, np. skry, ucha, drg moczowych ( mocz), krwi.
W leczeniu zakae Proteus sp. stosuje si odpowiednie antybiotyki.

lek.med. Anna Leniewska- specjalista chorb dzieci.