Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jeste 11084598
odwiedzajcym

roda 2 grudnia 2015

PROFILAKTYKA ZDROWIA > doroli > Co mwi podstawowe badania

Leukocyty w moczu

Leukocyty s jednym ze skadnikw osadu moczu.
W warunkach prawidowych dopuszczalna ilo tych krwinek w moczu waha si w granicach (wartoci ponisze odnosz si do powikszenia 400x mikroskopu wietlnego):
-u chopcw- do 5 wpw (w polu widzenia).
-u dziewczynek- do 10 wpw.
Zwikszona liczba leukocytw w moczu tzw.leukocyturia wiadczy o patologii i wymaga dalszej diagnostyki w kierunku zakaenia ukadu moczowego.

Wykonuje si wwczas posiew moczu. W warunkach domowych pobranie prbki moczu na posiew moe odbywa si w dwojaki sposb:
1. ze strumienia rodkowego-wymaga bardzo duej starannoci ze strony rodzicw, tzn. dokadnego umycia, a nastpnie osuszenia za pomoc jaowych gazikw okolicy krocza i ujcia zewntrznego cewki moczowej po rozchyleniu warg sromowych u dziewczynek, a po odprowadzeniu napletka u chopcw.
2.pobranie moczu do jaowego woreczka przyklejonego do okolicy krocza- obecnie raczej nie jest to metoda polecana ze wzgldu na du ilo wynikw faszywie dodatnich. W przypadku jej zastosowania, w celu zminimalizowania bdu, naley zachowa nastpujce warunki:
-dokadnie umy wod z mydem i osuszy jaowym gazikiem nie tylko okolic krocza, ale te ca powierzchni skry, do ktrej przylepiony jest woreczek;
-dziecko w trakcie mikcji powinno by trzymane w pozycji pionowej;
-woreczek powinien by odklejony natychmiast po oddaniu moczu.
W przypadku obu metod mocz powinno si pobiera z pierwszej, porannej mikcji.

lek.med.Anna Leniewska-specjalista chorb dzieci