Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jeste 11269351
odwiedzajcym

czwartek 28 stycznia 2021

PROFILAKTYKA ZDROWIA

W dziale PROFILAKTYKA ZDROWIA znajduj si informacje na nastpujce tematy:

 dzieci
 doroli

Nasze propozycje:
Vaxigrip
Inaktywowana szczepionka przeciwko grypie (rozszczepiony wirion) w postaci zawiesiny do wstrzykiwa dominiowych lub podskrnych.Nie naley stosowa szczepionki Vaxigrip w przypadku:- nadwraliwoci na substancje czynne, ktrkolwiek z substancji pomocniczych, jaja lub biako kurze, neomycyn, formaldehyd, octoxynol-9.- choroby przebiegajce z gorczk lub ostrej infekcji ...Przeciwciaa antykardiolipinowe IgG i IgM
Do badania wykorzystuje si surowic ...Proteinogram wraz z biakiem cakowitym
Obraz biaek surowicy uzyskany pod wpywem dziaania pola elektrycznego. z wykorzystaniem waciwoci biaek polegajcej na rnej ich szybkoci przemieszczania si w polu elektrycznym (elektroforeza). Proteinogram pozwala na wyrnienie piciu podstawowych grup biaek: albumin,alfa1 globulin, alfa 2 globulin, beta globulin, gamma globulin .Odchylenia od normy w badaniu polegaj na zmianach ...Fosfor nieorganiczny
Stenie fosforu jest wypadkow procesu wchaniania w jelicie, obrotu kostnego i wydalania nerkowego. Metabolizm fosforu kontrolowany jest przez PTH i Wit. D3. Zmiany stenia zwizane s z chorobami nerek, przytarczyc, chorobami metabolicznymi i in. ...Hemoglobina glikowana HbA1c
Jest to pochodna glikacji hemoglobiny A czyli nieenzymatycznego procesu wbudowywania w hemoglobin glukozy w warunkach jej podwyszonego poziomu. Jest to proces nieodwracalny dlatego poziom HbA1c stanowi retrospektywne odzwierciedlenie poziomu glikemii w okresie do 6 tygodni przed wykonaniem badania. Badanie poziomu HbA1c pozwala monitorowa terapi cukrzycy i oceni ryzyko powika naczyniowych ...