Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jeste 11227324
odwiedzajcym

wtorek 21 maja 2019

PROFILAKTYKA ZDROWIA

W dziale PROFILAKTYKA ZDROWIA znajduj si informacje na nastpujce tematy:

 dzieci
 doroli

Nasze propozycje:
CK-MB, frakcja MB kinazy kreatynowej (CK)
Jeden z izoenzymw kinezy kreatynowej katalizujcy reakcje kreatyny i ATP swoisty gwnie dla minia sercowego. Znaczenie kliniczne ma wzrost poziomu CK-MB co stwierdza si w stanach uszkodzenia i martwicy minia sercowego: zawale, niedokrwieniu, zapaleniu minia ...Przygotowanie do wlewu doodbytniczego
Wlew doodbytniczy jest to badanie radiologiczne jelita grubego pod postaci serii zdj, ktre wykonuje si po podaniu przez odbyt kontrastu, jakim jest papka barytowa. Przed zgoszeniem si na wlew doodbytniczy naley oczyci jelito grube z mas kaowych i dlatego na dwa dni przed terminem badania wskazana jest dieta pynna, a w przeddzie badania tylko czysta woda. Tego dnia rwnie ...Alfa 1 antytrypsyna
Do badania wykorzystuje si surowic ...Biako Bence-Jonesa
Jest to charakterystyczne biako wystpujce w moczu niektrych chorych na szpiczaka mnogiego. Pochodzi z przeciwcia produkowanych przez komrki szpiczakowe. Moe by wykorzystane do rozpoznania i monitorowania efektw ...Wyjanienie kwestii szczepie przeciwko odrze
Wielu rodzicw wyraa zaniepokojenie faktem, e termin drugiego szczepienia dotychczasowej odry zosta przesunity na mocy obowizujcych przepisw z 7 roku ycia na 12 lub 13 rok ycia dziecka. Nie ma jednak powodu do niepokoju. Szczepionki podawane dzieciom w 13-14 miesicu ycia (monowalentna przeciwko odrze lub potrjna przeciwko odrze, wince i ryczce) zapewniaj dziecku uodpornienie ...