Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jeste 11232504
odwiedzajcym

pitek 19 lipca 2019

PORADNIK MEDYCZNY

W dziale PORADNIK MEDYCZNY znajduj si informacje na nastpujce tematy:

 Wosy, skra, paznokcie
 Ukad kostno-stawowy
 Ukad moczowo-pciowy
 Krew
 Choroby zakane
 Ukad pokarmowy
 Minie
 Ukad oddechowy
 Ukad krenia
 Hormony
 Ukad nerwowy
 Inne

Nasze propozycje:
CECHY ERYTROCYTW
Erytrocyty, czyli krwinki czerwone oceniane s pod mikroskopem ze wzgldu na ksztat, wielko oraz barwliwo.I.Ksztat krwinek czerwonych.Erytrocyty w warunkach prawidowych s okrge, z przejanieniem w rodku.W stanach patologicznych krwinki czerwone mog przybiera rne ksztaty, std wyrnia si:-sferocyty- s mae, kuliste, grube, silnie barwice ...Nagroda Nobla za odkrycie Helicobacter pylori
Naukowcy z Australii, Barry J. Marshall i J. Robin Warren, zostali laureatami tegorocznej nagrody Nobla w dziedzinie medycyny za odkrycie i opisanie bakterii Helicobacter pylori powodujcej zapalenie odka i chorob wrzodow odka i dwunastnicy. A do 1982 r., kiedy dokonano odkrycia, chorob wrzodow wizano ze stresem i stylem ycia. Obecnie wiadomo, e przyczyn ponad 90% ...Ptasia grypa
Od jakiego czasu media alarmuj nas o nowym zagroeniu epidemiologicznym jakim moe sta ptasia grypa, ostra choroba wirusowa atakujca ptaki domowe i dzikie. Od kilku lat wirus ten rozprzestrzenia si w wielu krajach Azji dziesitkujc fermy drobiu. W sierpniu br. wirusa ptasiej grypy wykryto w europejskiej czci Rosji, co oznacza, e moe on przenie si wraz z ptakami wdrownymi do krajw ...Alergia i soczewki kontaktowe
Choroby alergiczne czyli uczuleniowe s coraz powszechniejsze i wywouj nie tylko wysypk na skrze, kichanie lub katar, ale rwnie atakuj oczy. Oczne dolegliwoci skaniaj chorych do wizyty od razu u okulisty. Czsto jednak konsultacja okulistyczna jest odsunita w czasie i wwczas taki cierpicy chory zgasza si do swojego lekarza POZ lub bezporednio do farmaceuty w aptece po pomoc. ...HAEMOPHILUS INFLUENZAE
Jest to bakteria Gram-ujemna, ktra bytuje w grnych drogach oddechowych wycznie u ludzi.Wyodrbniono 6 typw tej bakterii,oznaczonych literami od a do f. Zakaenie przenoszone jest drog kropelkow. Choruj gwnie dzieci w wieku od 3 miesicy do 3 lat, w wyniku kontaktu z chorym. Po 7 roku ycia etiologia ta naley do rzadkoci. Zakaenie jest w wikszoci przypadkw wywoywane ...