Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jesteś 11269340
odwiedzającym

czwartek 28 stycznia 2021

KONKURSY DLA LEKARZY

Konkurs dla lekarzy na udzielanie świadczeń w zakresie endokrynologii
Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w NZOZ Medycyna Grabieniec w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie endokrynologii.     Działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej      (Dz. U. Nr 112 poz. 654) Niepubliczny Zakład ...Konkurs dla lekarzy na udzielanie świadczeń w zakresie alergologii
Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w NZOZ Medycyna Grabieniec w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie alergologii.     Działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej      (Dz. U. Nr 112 poz. 654) Niepubliczny Zakład Opieki ...Konkurs dla lekarzy na udzielanie świadczeń w zakresie ginekologii
Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w NZOZ Medycyna Grabieniec w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii.     Działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej      (Dz. U. Nr 112 poz. 654) Niepubliczny Zakład Opieki ...Konkurs dla lekarzy na udzielanie świadczeń w zakresie anestezjologii
Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w NZOZ Medycyna Grabieniec w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie anestezjologii.     Działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej      (Dz. U. Nr 112 poz. 654) Niepubliczny Zakład ...Konkurs dla lekarzy na udzielanie świadczeń w zakresie geriatrii
Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w NZOZ Medycyna Grabieniec w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie geriatrii.     Działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej      (Dz. U. Nr 112 poz. 654) Niepubliczny Zakład Opieki ...Konkurs dla lekarzy na udzielanie świadczeń w zakresie kardiologii
Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w NZOZ Medycyna Grabieniec w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii.     Działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej      (Dz. U. Nr 112 poz. 654) Niepubliczny Zakład Opieki ...Konkurs dla lekarzy na udzielanie świadczeń w zakresie dermatologii
Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w NZOZ Medycyna Grabieniec w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie dermatologii.     Działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej      (Dz. U. Nr 112 poz. 654) Niepubliczny Zakład Opieki ...Konkurs dla lekarzy na udzielanie świadczeń w zakresie diabetologii
Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w NZOZ Medycyna Grabieniec w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie diabetologii.     Działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej      (Dz. U. Nr 112 poz. 654) Niepubliczny Zakład Opieki ...Konkurs dla lekarzy na udzielanie świadczeń w zakresie otolaryngologii
Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w NZOZ Medycyna Grabieniec w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie otolaryngologii.     Działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej      (Dz. U. Nr 112 poz. 654) Niepubliczny Zakład ...Konkurs dla lekarzy na udzielanie świadczeń w zakresie nefrologii
Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w NZOZ Medycyna Grabieniec w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie nefrologii.     Działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej      (Dz. U. Nr 112 poz. 654) Niepubliczny Zakład Opieki ...Konkurs dla lekarzy na udzielanie świadczeń w zakresie neurologii
Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w NZOZ Medycyna Grabieniec w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie neurologii.     Działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej      (Dz. U. Nr 112 poz. 654) Niepubliczny Zakład Opieki ...Konkurs dla lekarzy na udzielanie świadczeń w zakresie okulistyki
Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w NZOZ Medycyna Grabieniec w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie okulistyki.     Działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej      (Dz. U. Nr 112 poz. 654) Niepubliczny Zakład Opieki ...Konkurs dla lekarzy na udzielanie świadczeń w zakresie ortopedii
Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w NZOZ Medycyna Grabieniec w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ortopedii.     Działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej      (Dz. U. Nr 112 poz. 654) Niepubliczny Zakład Opieki ...Konkurs dla lekarzy na udzielanie świadczeń w zakresie pulmonologii
Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w NZOZ Medycyna Grabieniec w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie pulmonologii.     Działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej      (Dz. U. Nr 112 poz. 654) Niepubliczny Zakład Opieki ...Konkurs dla lekarzy na udzielanie świadczeń w zakresie psychiatrii
Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w NZOZ Medycyna Grabieniec w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie psychiatrii.     Działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej      (Dz. U. Nr 112 poz. 654) Niepubliczny Zakład Opieki ...