Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jeste 11227322
odwiedzajcym

wtorek 21 maja 2019

NOWOŚCI I PROMOCJE

Nasze propozycje:
Informacja o rozstrzygniciu przetargu do projektu nr 272_1
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWDZTWA DZKIEGO NA LATA 2007 – 2013: GOSPODARKA INNOWACYJNO PRZEDSIBIORCZO, DZIAANIA III.6 ROZWJ MIKRO- I MAYCH PRZEDSIBIORSTW DOFINANSOWANIE ZE RODKW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDETU PASTWAd, dn. 18.08.2011Buran Sp. z o.o.ul. Grabieniec ...Projekt 3,6 postpowanie nr 891/2
Informujemy, e otwarcie ofert zoonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 891/2 nastpi 20.02.2012 o godz. 8.00 w NZOZ Medycyna Grabieniec, 91-140 d, ul. Grabieniec 13 dodano ...Informacja o uniewanieniu postpowania nr 891/5
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWDZTWA DZKIEGO NA LATA 2007 – 2013: GOSPODARKA INNOWACYJNO PRZEDSIBIORCZO, DZIAANIA III.6 ROZWJ MIKRO- I MAYCH PRZEDSIBIORSTW DOFINANSOWANIE ZE RODKW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDETU PASTWA d, dn. 9.03.2012 r. Buran Sp. z o.o. ul. Grabieniec ...Informacja o zamkniciu przetargu nr 1/14
Informacja o zamkniciu przetargu nr 1/14 d, dn. 01.09.2014 r. " Dziaajc na podstawie par. 13 ust. 2 pkt 2 "Regulaminu przetargu pisemnego otwartego" prowadzonego w trybie art. 70 1 - 70 5 Kodeksu cywilnego NA DOSTAW, INSTALACJ I URUCHOMIENIE SPRZTU MEDYCZNEGO DLA BURAN SP. Z O.O.", niniejszym informuj, e w zwizku z faktem, e ceny zaproponowane przez Oferentw okazay ...Informacja o rozstrzygniciu przetargu do projektu nr 270
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWDZTWA DZKIEGO NA LATA 2007 – 2013: GOSPODARKA INNOWACYJNO PRZEDSIBIORCZO, DZIAANIA III.6 ROZWJ MIKRO- I MAYCH PRZEDSIBIORSTW DOFINANSOWANIE ZE RODKW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDETU PASTWA d, dn. 18.08.2011 Buran Sp. z o.o.ul. Grabieniec ...