Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jeste 11222688
odwiedzajcym

pitek 22 marca 2019

NOWOŚCI I PROMOCJE

Nasze propozycje:
Ogoszenie o naborze pracownika nr 372/12
W zwizku z realizacj projektu : Wzrost konkurencyjnoci firmy Buran dziki wdroeniu innowacyjnych usug medycznych Buran sp. z o.o. NZOZ Medycyna Grabieniec ogasza nabr na stanowisko zwizane z realizacj projektu: 1. Specjalista ds. wdraania projektu, koordynator placwki medycznej Wymagania formalne: - wyksztacenie rednie - ...Projekt 3.6 891/4
Wprowadzenie specjalistycznych usug medycznych sukcesem rynkowym firmy BURANGwnym celem projektu jest wdroenie przez Buran sp. z o.o. nowych specjalistycznych usug w Filii nr 2 NZOZ Medycyna Grabieniec, ktre dziki wykorzystaniu zakupionego w ramach projektu sprztu i wyposaenia dla poradni specjalistycznych pozwol na wprowadzenie do oferty Buran sp. z o.o. nowych usug z zakresu ...Projekt 3.6 891/5
Wprowadzenie specjalistycznych usug medycznych sukcesem rynkowym firmy BURAN.Gwnym celem projektu jest wdroenie przez Buran sp. z o.o. nowych specjalistycznych usug w Filii nr 2 NZOZ Medycyna Grabieniec, ktre dziki wykorzystaniu zakupionego w ramach projektu sprztu i wyposaenia dla poradni specjalistycznych pozwol na wprowadzenie do oferty Buran sp. z o.o. nowych usug z zakresu ...NZOZ Medycyna Grabieniec, filia nr 2 w odzi przy ul. Zachodniej 12a/12c, tel. 42 612 40 09
To nowoczesna placwka medyczna stworzona wedug najwyszych standardw obowizujcych w ochronie zdrowia, w ktrej dziaa poradnia lekarza rodzinnego i podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradnie specjalistyczne dziaajce w oparciu o kontrakty zawarte z NFZ a take udzielajcych medycznych usug komercyjnych. Wszelkie wiadczenia udzielane s na najwyszym poziomie, zgodnie z procedurami ...Certyfikat ISO 9001:2001
Mio nam poinformowa, e NZOZ Medycyna Grabieniec w czercu br uzyska certyfikat stwierdzajcy, e wdroylimy system zarzdzania jakoci wg normy PN-EN ISO 9001:2001.To w skrcie oznacza, e dla caego zespou poradni: lekarzy, pielgniarek, poonych i pracownikw rejestracji jako wiadczonych usug i zadowolenie pacjentw jest najwikszym priorytetem. Bdziemy dalej dy do ...