Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jeste 11269342
odwiedzajcym

czwartek 28 stycznia 2021

NOWOŚCI I PROMOCJE

Nasze propozycje:
Projekt 3.6 891/6
OGOSZENIE O ZAMWIENIU W TRYBIE PRZETARGU nr 891/6 Wprowadzenie specjalistycznych usug medycznych sukcesem rynkowym firmy BURAN. Gwnym celem projektu jest wdroenie przez Buran sp. z o.o. nowych specjalistycznych usug w Filii nr 2 NZOZ Medycyna Grabieniec, ktre dziki wykorzystaniu zakupionego w ramach projektu sprztu i wyposaenia dla poradni specjalistycznych pozwol na ...Informacja o zamkniciu przetargu nr 1/14
Informacja o zamkniciu przetargu nr 1/14 d, dn. 01.09.2014 r. " Dziaajc na podstawie par. 13 ust. 2 pkt 2 "Regulaminu przetargu pisemnego otwartego" prowadzonego w trybie art. 70 1 - 70 5 Kodeksu cywilnego NA DOSTAW, INSTALACJ I URUCHOMIENIE SPRZTU MEDYCZNEGO DLA BURAN SP. Z O.O.", niniejszym informuj, e w zwizku z faktem, e ceny zaproponowane przez Oferentw okazay ...NZOZ Medycyna Grabieniec, filia nr 1 w odzi przy ul. Chopickiego 49, tel. 42 611 10 89
Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia PsychologicznaTo nowoczesna placwka medyczna stworzona wedug najwyszych standardw obowizujcych w ochronie zdrowia, w ktrej dziaa poradnia zdrowia psychicznego i poradnia psychologiczna dziaajce w oparciu o kontrakty zawarte z NFZ a take udzielajcych medycznych usug komercyjnych. Wszelkie wiadczenia udzielane s na najwyszym poziomie, ...Informacja o konsultacjach kardiologicznych i badaniu echo serca
Informujemy Szanownych Pacjentw, e od dnia 01 lipca 2014 r. w poradni NZOZ-u Medycyna Grabieniec przy ul. Grabieniec 13 wiadczymy odpatne konsultacje kardiologiczne oraz odpatne badanie echo serca. Cena za konsultacj kardiologiczn wynosi 80,00 z. Cena za badanie echo serca wynosi 120,00 z. Oferujemy krtkie terminy oczekiwania na wiadczenie. Zapisw na ...Informacja o rozstrzygniciu przetargu do projektu nr 272_1
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWDZTWA DZKIEGO NA LATA 2007 – 2013: GOSPODARKA INNOWACYJNO PRZEDSIBIORCZO, DZIAANIA III.6 ROZWJ MIKRO- I MAYCH PRZEDSIBIORSTW DOFINANSOWANIE ZE RODKW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDETU PASTWAd, dn. 18.08.2011Buran Sp. z o.o.ul. Grabieniec ...