Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jesteś 11219197
odwiedzającym

poniedziałek 18 lutego 2019

NFZ > Informacje dla pacjenta > przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

W dziale przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze znajdują się następujące artykuły:

 Karta zaopatrzenia comiesięcznego na sprzęt pomocniczy
 Kto wystawia zlecenie na przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze?
 Limit cen dla przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach
 Szczegółowy wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania

Nasze propozycje:
Rzecznik Praw Pacjenta dla województwa łódzkiego

Rzecznik Praw Pacjenta oraz Dział Skarg i Informacji pomagają pacjentom w sprawach związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych oraz z uprawnieniami wynikającymi z tzw. Karty Praw Pacjenta .          W województwie łódzkim obowiązki Rzecznika Praw Pacjenta pełni pani Małgorzata Kucińska.           Kontakt:          Rzecznik Praw Pacjenta: (042) 633-60-74, 630-97-15 (16)          Dział Skarg i ...Karta zaopatrzenia comiesięcznego na sprzęt pomocniczy

Do wystawiania zleceń na poszczególne rodzaje środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, upoważnieni są lekarze określonych specjalności. Zlecenie musi zostać potwierdzone przez właściwy oddział NFZ. Osobom, które są uprawnione do nabywania raz w miesiącu środków pomocniczych wydawanych cyklicznie (pieluchomajtki, pieluchy ...