Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jesteś 11230888
odwiedzającym

poniedziałek 24 czerwca 2019

NFZ > Informacje dla pacjenta > przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

W dziale przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze znajdują się następujące artykuły:

 Karta zaopatrzenia comiesięcznego na sprzęt pomocniczy
 Kto wystawia zlecenie na przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze?
 Limit cen dla przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach
 Szczegółowy wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania

Nasze propozycje:
Kto kieruje na badania specjalistyczne

Lekarz kierujący pacjenta do szpitala (lekarz podstawowej opieki medycznej lub lekarz specjalista) zobowiązany jest do bezpłatnego wykonania i dołączenia do skierowania na zabieg wyników badań potwierdzających schorzenie zgodnie z aktualną wiedza i praktyką medyczną. Badania niezbędne do wykonania zabiegu operacyjnego, w tym badania zawarte w wykazie badań lekarza podstawowej opieki medycznej, a ...Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz. U. Nr 88, poz. 966 z późn. zm.).Zgodnie z zapisami wymienionego rozporządzenia, zakład opieki zdrowotnej zobowiązany jest do zachowania ...