Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jesteś 11272109
odwiedzającym

czwartek 25 lutego 2021

Projekty 3.6

Wzrost konkurencyjności firmy Buran dzięki wprowadzeniu nowych usług rehabilitacyjnych

Głównym celem projektu jest wdrożenie przez Buran sp. z o.o. nowych usług rehabilitacyjnych w Filii nr 2 NZOZ Medycyna Grabieniec, które dzięki wykorzystaniu zakupionego w ramach projektu sprzętu i wyposażenia dla poradni rehabilitacyjnej i pracowni fizjoterapii ambulatoryjnej pozwolą na wprowadzenie do oferty Buran sp. z o.o. nowych usług z zakresu rehabilitacji medycznej, fizykoterapii i kinezyterapii. Realizacja projektu przyczyni się do konsekwentnego rozwoju spółki w kierunku udzielania kompleksowych świadczeń zdrowotnych klientom-pacjentom NZOZ-u Medycyna Grabieniec oraz umożliwi wzrost konkurencyjności firmy w branży medycznej.

Dokumenty do pobrania:

  • załącznik 1 - dokumentacja do zapytania ofertowego [pdf] [doc]
  • załącznik 2 - wzór umowy na dostawę [pdf] [doc]
  • załącznik 3 - wzór oferty [pdf] [doc]
  • zapytanie ofertowe [pdf] [doc]


mail: mg@grabieniec.pl