Standard Teleporady

Wymagania techniczne po stronie pacjenta:

W celu odbycia teleporady pacjent musi dysponować zamiennie smartfonem z dostępem do Internetu, lub kartą sim dającą dostęp do sieci GSM, telefonem komórkowym z dostępem do Internetu, lub kartą sim dającą dostęp do sieci GSM lub telefonem stacjonarnym podłączonym do sieci telefonicznej.