10.02.2023

Zadbaj o swój kręgosłup

„MEDYCYNA GRABIENIEC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt:

PROFESJONALNA REHABILITACJA W MEDYCYNIE GRABIENIEC GWARANCJĄ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ” 

DLA KOGO? 

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego z poniższych powiatów/gmin:  
 • powiat Łódź, gmina: Łódź
 • powiat brzeziński, gminy: Brzeziny, Brzeziny (gmina wiejska), Dmosin
 • powiat łęczycki, gminy: Piątek, Witonia
 • powiat łódzki wschodni, gminy: Andrespol, Brójce, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn
 • powiat pabianicki, gminy: Dobroń, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Lutomiersk, Pabianice, Pabianice (gmina wiejska),
 • powiat poddębicki, gmina: Dalików 
 • powiat zgierski, gminy: Aleksandrów Łódzki, Głowno, Głowno (gmina wiejska), Ozorków, Ozorków (gmina wiejska), Parzęczew, Stryków, Zgierz, Zgierz (gmina wiejska), 
w wieku aktywności zawodowej oraz ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno – stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. Działania zaplanowane w ramach Projektu adresowane są do osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu stanu zdrowia oraz osób najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku otrzymanych świadczeń, aby mogły podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową, których stan zdrowia pozwala na podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.

CELE:

Celem projektu jest wzrost szans na utrzymanie i poprawa stanu funkcjonalnego mieszkańców z woj. Łódzkiego (powiaty: M. Łódź, łódzki wschodni, brzeziński, łęczycki, pabianicki, poddębicki, zgierski) w środowisku społecznym, fizycznym i gospodarczym która umożliwi im podjęcie/kontynuację zatrudnienia poprzez uczestnictwo w programie rehabilitacji leczniczej z elementami edukacji i psychoedukacji. 

Realizacja projektu pozwoli na poprawę stanu zdrowia, przedłuży aktywność zawodową, pobudzi dobre nawyki i postawy zdrowotne, zniweluje dolegliwości bólowe, zwiększy dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych.

UCZESTNIK PROJEKTU OTRZYMUJE: 
 • Kwalifikacja medyczna I porada rehabilitacyjna.
 • Rehabilitacja z elementami edukacji: cykl rehabilitacji z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej zgodnie z przyjętymi w programie założeniami dotyczącymi czasu cyklu i liczby zabiegów.
 • Warsztaty psychoedukacyjne: dwa (2) indywidualne warsztaty prowadzone przez dietetyka i psychologa (każde spotkanie trwające min. 60 minut).
 • Końcowa konsultacja - II porada rehabilitacyjna. 
W uzasadnionych przypadkach Uczestnik może się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu.  

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Kryteria formalne: 
 • Miejsce zamieszkania na terenie wskazanych w pkt. I. powiatów/gmin woj. łódzkiego. 
 • Osoby w wieku aktywności zawodowej, bez względu na wykształcenie. 
 • Posiadanie dokumentacji medycznej (nie starszej niż 1 rok) potwierdzającej zdiagnozowaną chorobę układu kostno – stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w kategorii: M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54. Osoby, których stan zdrowia pozwala na podjęcie rehabilitacji w systemie ambulatoryjnym.
 •  Niekorzystanie z tego typu zabiegów finansowanych przez NFZ lub innych środków publicznych w ciągu 6-u miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz nieuczestniczenie w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach „Ogólnopolskiego programu profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa” realizowanych na terenie makroregionu centralnego w tym okresie.
Kryteria merytoryczne: 
 • wiek 50 lat i więcej – 2 pkt.
 • płeć: kobiety – 2 pkt., mężczyźni – 1 pkt. 
 • wykonywanie pracy siedzącej – 2 pkt.
 • osoby narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych – 3 pkt.

ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU:
 • Odbierz dokumenty rekrutacyjne dot. udziału w Projekcie „PROFESJONALNA REHABILITACJA W MEDYCYNIE GRABIENIEC GWARANCJĄ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ” w Medycyna Grabieniec Sp. z o.o. lub pobierz ze strony www.grabieniec.pl Element #2
 • Przyjmowanie zgłoszeń i rejestracja:
- stacjonarna w Biurze projektu 
- elektroniczna (poprzez skrzynkę mailową: dzialanie10@grabieniec.pl ) 
- tradycyjna poprzez operatora pocztowego na adres biura projektu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 022 517,50 PLN 
DOFINANSOWANIE: 930 490,92 PLN

Szczegółowe informacje

Biuro projektu: Medycyna Grabieniec Sp. z o.o. 
 91-058 Łódź, ul. Zachodnia 12a/c 
 tel. 501-130-270 

 Czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-14.00 z możliwością umówienia 
innej dogodnej godziny po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
MG Regulamin uczestnictwa  - pobierz
Formularz rekrutacyjny 03.01.2022 - pobierz
Oświadczenie uczestnika o niekorzystaniu ze świadczeń Załącznik D do RPZ - pobierz
Oświadczenie Uczestnika - dane osobowe - pobierz
Zaświadczenie o stanie zdrowia - pobierz

Podobne aktualności

06.06.2023
Zadbaj o swój kręgosłup II
Profesjonalna rehabilitacja w medycynie Grabieniec gwarancją aktywności zawodowej.
09.05.2023
Kriokomora jest już dostępna
Zapraszamy pacjentów na krio-zabiegi