06.06.2023

Zadbaj o swój kręgosłup II

MEDYCYNA GRABIENIEC - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt: "PROFESJONALNA REHABILITACJA W MEDYCYNIE GRABIENIEC GWARANCJĄ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ II"

DLA KOGO?  

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego z poniższych powiatów/gmin:   
 • powiat Łódź, gmina: Łódź
 • powiat pabianicki, gminy: Dobroń, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Lutomiersk, Pabianice, Pabianice (gmina wiejska), 
 • powiat zgierski, gminy: Aleksandrów Łódzki, Zgierz, Zgierz (gmina wiejska),
w wieku aktywności zawodowej oraz ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno – stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. Działania zaplanowane w ramach Projektu adresowane są do osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu stanu zdrowia oraz osób najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku otrzymanych świadczeń, aby mogły podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową, których stan zdrowia pozwala na podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.  

CELE: 

Celem projektu jest wzrost szans na utrzymanie i poprawa stanu funkcjonalnego mieszkańców z woj. Łódzkiego (powiaty: M. Łódź, pabianicki, zgierski) w środowisku społecznym, fizycznym i gospodarczym która umożliwi im podjęcie/kontynuację zatrudnienia poprzez uczestnictwo w programie rehabilitacji leczniczej z elementami edukacji i psychoedukacji.

Realizacja projektu pozwoli na poprawę stanu zdrowia, przedłuży aktywność zawodową, pobudzi dobre nawyki i postawy zdrowotne, zniweluje dolegliwości bólowe, zwiększy dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych.

UCZESTNIK PROJEKTU OTRZYMUJE:  
 • Kwalifikacja medyczna I porada rehabilitacyjna. 
 • Rehabilitacja z elementami edukacji: cykl rehabilitacji z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej zgodnie z przyjętymi w programie założeniami dotyczącymi czasu cyklu i liczby zabiegów. 
 • Warsztaty psychoedukacyjne: dwa (2) indywidualne warsztaty prowadzone przez dietetyka i psychologa (każde spotkanie trwające min. 60 minut).
 • Końcowa konsultacja - II porada rehabilitacyjna. 
W uzasadnionych przypadkach Uczestnik może się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu.   

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: 

Kryteria formalne:  
 • Miejsce zamieszkania na terenie wskazanych w pkt. I. powiatów/gmin woj. łódzkiego. 
 • Osoby w wieku aktywności zawodowej, bez względu na wykształcenie. 
 • Posiadanie dokumentacji medycznej (nie starszej niż 1 rok) potwierdzającej zdiagnozowaną chorobę układu kostno – stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w kategorii: M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54. Osoby, których stan zdrowia pozwala na podjęcie rehabilitacji w systemie ambulatoryjnym.
 • Niekorzystanie z tego typu zabiegów finansowanych przez NFZ lub innych środków publicznych w ciągu 6-u miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz nieuczestniczenie w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach „Ogólnopolskiego programu profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa” realizowanych na terenie makroregionu centralnego w tym okresie. 
Kryteria merytoryczne:  
 • wiek 50 lat i więcej – 2 pkt. 
 • płeć: kobiety – 2 pkt., mężczyźni – 1 pkt. 
 • wykonywanie pracy siedzącej – 2 pkt.
 • osoby narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych – 3 pkt.  


ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU:
 • Odbierz dokumenty rekrutacyjne dot. udziału w Projekcie „PROFESJONALNA REHABILITACJA W MEDYCYNIE GRABIENIEC GWARANCJĄ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ” w Medycyna Grabieniec Sp. z o.o. lub pobierz ze strony www.grabieniec.pl 
 • Przyjmowanie zgłoszeń i rejestracja:
- stacjonarna w Biurze projektu 
- elektroniczna (poprzez skrzynkę mailową: dzialanie10@grabieniec.pl )
- tradycyjna poprzez operatora pocztowego na adres biura projektu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 618 729,63 PLN
DOFINANSOWANIE: 581 605,85 PLN

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Biuro projektu: Medycyna Grabieniec Sp. z o.o. 
91-140 Łódź, ul. Grabieniec 13 
tel. 42 237 16 27 

czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-14.00 z możliwością umówienia 
 innej dogodnej godziny po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
MG Regulamin uczestnictwa - pobierz
Formularz rekrutacyjny 03.01.2022 - pobierz 
Oświadczenie uczestnika o niekorzystaniu ze świadczeń Załącznik D do RPZ - pobierz 
Oświadczenie Uczestnika - dane osobowe - pobierz 
Zaświadczenie o stanie zdrowia - pobierz 

Podobne aktualności

09.05.2023
Kriokomora jest już dostępna
Zapraszamy pacjentów na krio-zabiegi
10.02.2023
Zadbaj o swój kręgosłup
Profesjonalna rehabilitacja w medycynie Grabieniec gwarancją aktywności zawodowej.