Centrum zdrowia psychicznego - Psycholog

Psycholog w poradni zdrowia psychicznego lub w poradni psychologicznej:
- zapoznaje się z dotychczasową dokumentacją medyczną pacjenta
- przeprowadza porady, które dzielą się na:
a. poradę diagnostyczną, udzielaną z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi psychologicznych, rozpoczynają lub weryfikująca proces diagnostyczno-terapeutyczny, który może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego pacjenta mająca na celu: wykonanie pogłębionej diagnostyki osobowości, ocenę procesów poznawczych, ocenę innych dyspozycji psychicznych, wykonanie niezbędnych konsultacji specjalistycznych, ustalenie diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego.
b. poradę psychologiczną stanowiąca element wdrożonego planu leczenia, obejmującą: pomoc psychologiczną, niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne.
- orzeka o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie i w ramach swej specjalizacji,
- prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontakt

Adres

Łódź
u. Zachodnia 12

Email

Telefon

Godziny przyjęć

Specjaliści

Specjalista
Nazwa poradni
Lokalizacja