Poradnia okulistyczna

Lekarz w poradni okulistycznej:
- zapoznaje się z dotychczasową dokumentacją medyczną pacjenta
- przeprowadza wywiad i badanie pacjenta
- kieruje na niezbędne badania diagnostyczne: badania laboratoryjne, tonometria, OCT, GDX, HRT, inne badania specjalistyczne finansowane odrębnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia
- po analizie wywiadu, badania pacjenta i/lub wyników badań dodatkowych, stawia diagnozę.
- ordynuje leczenie, wykonuje procedury zabiegowe, wydaje recepty, wydaje zlecenia na wyroby medyczne, skierowania na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą,
- wydaje informację na piśmie dla lekarza kierującego/POZ
- orzeka o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie i w ramach swej specjalizacji,
- prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontakt

Adres

Łódź
ul. Zachodnia 12

Email

Telefon

Godziny przyjęć

Specjaliści

Specjalista
Nazwa poradni
Lokalizacja
lek. Grędysa Tomasz lek. Grędysa Tomasz
Poradnia okulistyczna
Łódź ul. Zachodnia 12a/12c
lek. Klukowska Grażyna lek. Klukowska Grażyna
Poradnia okulistyczna
Łódź ul. Zachodnia 12a/12c
Nadolska Małgorzata dr n. med. Nadolska Małgorzata dr n. med.
Poradnia okulistyczna
Łódź ul. Zachodnia 12a/12c
Orski Michał dr n. med. Orski Michał dr n. med.
Poradnia okulistyczna
Łódź ul. Zachodnia 12a/12c
lek. Szczygłowska-Uramowska Monika lek. Szczygłowska-Uramowska Monika
Poradnia okulistyczna
Łódź ul. Zachodnia 12a/12c
lek. Żyłka Joanna lek. Żyłka Joanna
Poradnia okulistyczna
Łódź ul. Zachodnia 12a/12c