baner baner

„MEDYCYNA GRABIENIEC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt:

„PROFESJONALNA REHABILITACJA W MEDYCYNIE GRABIENIEC GWARANCJĄ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ”

DLA KOGO?

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego z poniższych powiatów/gmin:

w wieku aktywności zawodowej oraz ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno – stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. Działania zaplanowane w ramach Projektu adresowane są do osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu stanu zdrowia oraz osób najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku otrzymanych świadczeń, aby mogły podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową, których stan zdrowia pozwala na podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.

CELE:

Celem projektu jest wzrost szans na utrzymanie i poprawa stanu funkcjonalnego mieszkańców z woj. Łódzkiego (powiaty: M. Łódź, łódzki wschodni, brzeziński, łęczycki, pabianicki, poddębicki, zgierski) w środowisku społecznym, fizycznym i gospodarczym która umożliwi im podjęcie/kontynuację zatrudnienia poprzez uczestnictwo w programie rehabilitacji leczniczej z elementami edukacji i psychoedukacji.

Realizacja projektu pozwoli na poprawę stanu zdrowia, przedłuży aktywność zawodową, pobudzi dobre nawyki i postawy zdrowotne, zniweluje dolegliwości bólowe, zwiększy dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych.

UCZESTNIK PROJEKTU OTRZYMUJE:

W uzasadnionych przypadkach Uczestnik może się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu.

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Kryteria formalne:

Kryteria merytoryczne:

ZGŁOSZENIE DO PROEKTU

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 022 517,50 PLN

DOFINANSOWANIE: 930 490,92 PLN

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Biuro projektu: Medycyna Grabieniec Sp. z o.o.

91-058 Łódź, ul. Zachodnia 12a/c

tel. 501-130-270

czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-14.00 z możliwością umówienia innej dogodnej godziny po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

www.grabieniec.pl