Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jesteďż˝ 11078476
odwiedzaj�cym

poniedziałek 30 listopada 2015

PROFILAKTYKA ZDROWIA > dzieci > Opis szczepionek

Prevenar - cena WYJĄTKOWO promocyjna!!!

O pneumokokach dowiesz się więcej klikając TUTAJ!

Informacje o szczepionce i terminach szczepień zainteresowani uzyskają od swojego internisty, lekarza rodzinnego lub pediatry. Ponieważ szczepionki te nie są objęte obowiązkowym kalendarzem szczepień, należy liczyć się z każdorazowym zakupem szczepionki w aptece. Odpłatna szczepionka Prevenar jest zawsze dostępna w naszej placówce Apteka Grabieniec w WYJĄTKOWO promocyjnej cenie 269,90 zł. ZAPRASZAMY!


     
     Skład:
     1 dawka (0,5 ml) zawiera mieszaninę wysokooczyszczonych polisacharydów i oligosacharydu Streptococcus pneumoniae serotypów 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F i 23F skoniugowanych z białkiem nośnikowym CRM 197 i adsorbowane na fosforanie glinu.
     
     Działanie:
     Skoniugowana szczepionka zawierająca polisacharydy pneumokokowe najbardziej rozpowszechnionych i inwazyjnych serotypów. Indukuje powstanie swoistych przeciwciał przeciwko wszystkim serotypom zawartym w szczepionce. Zapewnia ochronę przed chorobą wywołaną przez 71-86% szczepów izolowanych podczas inwazyjnego zakażenia pneumokokowego (IZP) u europejskich dzieci w wieku do 2 lat. Serotypy zawarte w szczepionce chronią przed zakażeniami spowodowanymi przez ponad 80% szczepów opornych na antybiotyki. Wyniki badań klinicznych potwierdzają skuteczność preparatu w profilaktyce zapalenia ucha środkowego wywołanego przez serotypy odpowiadające zawartym w szczepionce, ale skuteczność preparatu jest mniejsza niż w profilaktyce zakażeń inwazyjnych.
     
     Wskazania:
     Uodpornienie czynne w zapobieganiu chorobie inwazyjnej (w tym posocznicy, zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, zapaleniu płuc z bakteriemią, bakteriemii) wywołanej przez Streptococcus pneumoniae o serotypach 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F i 23F u: niemowląt i małych dzieci od 2 m.ż. do ukończenia 24 m.ż. oraz u dotychczas nie szczepionych dzieci w wieku od 3 do ukończenia 5 r.ż. Schemat stosowania preparatu powinien być ustalony zgodnie z programem szczepień ochronnych z uwzględnieniem danych epidemiologicznych o zmienności serotypów w różnych obszarach geograficznych, jak również występowania choroby inwazyjnej w różnych grupach wiekowych.
     
     Przeciwwskazania:
     Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu lub na toksoid błoniczy. Trombocytopenia lub inne zaburzenia krzepnięcia (chyba, że potencjalne korzyści przeważają nad ryzykiem). Nie podawać dożylnie
     
     Niepożądane efekty:
     Bardzo często: reakcje w miejscu wstrzyknięcia (np. rumień, stwardnienie lub obrzęk, ból lub tkliwość), gorączka (powyżej 38°C), drażliwość, senność, niespokojny sen, zmniejszenie apetytu, wymioty, biegunka.
     Często: obrzęk lub stwardnienie w miejscu podania i rumień o średnicy ponad 2,4 cm, tkliwość upośledzająca ruch kończyny, gorączka powyżej 39°C. Niezbyt często: wysypka lub pokrzywka.
     Rzadko: drgawki, w tym drgawki gorączkowe, epizody hipotoniczno-hiporeaktywne, reakcje nadwrażliwości w miejscu podania (zapalenie skóry, świąd, pokrzywka) lub ogólna (obrzęk twarzy, obrzęk angioneurotyczny, duszność, skurcz ostrzeli, reakcja anafilaktyczna lub rzekomoanafilaktyczna, w tym wstrząs anafilaktyczny).
     Bardzo rzadko: powiększenie węzłów chłonnych w okolicy miejsca wstrzyknięcia, rumień wielopostaciowy.
     
     U dzieci otrzymujących preparat równocześnie ze szczepionkami zawierającymi pełnokomórkową komponentę krztuścową lub 6-walentną szczepionkę (DTaP/Hib(PRP-T/IPV/HepB) obserwowano większą częstość występowania reakcji gorączkowych.
     U dzieci od 3 do ukończenia 5 r.ż. częściej obserwowano reakcje miejscowe
     
     Interakcje:
     Preparat można podawać równocześnie z innymi szczepionkami pediatrycznymi zgodnie z obowiązującym programem szczepień ochronnych. Różne szczepionki należy wstrzykiwać w różne miejsca. Dzieci poniżej 2 r.ż. (włączając dzieci z grupy wysokiego ryzyka) powinny otrzymać odpowiednią dla wieku serię szczepienia preparatem. Stosowanie tej skoniugowanej szczepionki pneumokokowej nie zastępuje podawania 23-walentnych szczepionek pneumokokowych dzieciom między 3 a 24 m.ż. z chorobami (takimi jak: niedokrwistość sierpowata, brak śledziony, zakażenie HIV, choroba przewlekła lub niedobór odporności) klasyfikującymi je w grupie podwyższonego ryzyka choroby inwazyjnej spowodowanej przez Streptococcus pneumoniae. Dzieci w wieku 3 24 m.ż. z grupy wysokiego ryzyka, wcześniej szczepione preparatem, powinny otrzymać 23-walentną szczepionkę pneumokokową, jeżeli jest to zalecane. Ze względu na ograniczone dane stwierdzono, że odstęp pomiędzy skoniugowaną szczepionką pneumokokową (Prevenar) a 23-walentną szczepionką pneumokokową nie powinien być krótszy niż 8 tygodni. Dane o mieszanym schemacie szczepień skoniugowaną szczepionką pneumokokową i 23-walentną pneumokokową szczepionką polisacharydową, stosowanym u dzieci od 3 do ukończenia 5 r.ż. z grupy wysokiego ryzyka, dotychczas nie szczepionych, są ograniczone. Stosowanie takich schematów może być brane pod uwagę w indywidualnych przypadkach.
     
     Dawkowanie:
     Domięśniowo (niemowlęta - przednio-boczna powierzchnia uda, młodsze dzieci - mięsień naramienny).
     Niemowlęta od 2 m.ż. do ukończenia 6 m.ż.: 3 dawki po 0,5 ml, pierwsza dawka zazwyczaj podawana w 2 m.ż., przy zachowaniu odstępu przynajmniej miesiąca pomiędzy dawkami; czwartą dawkę zaleca się w 2 r.ż.
     Starsze niemowlęta i dzieci, które nie były wcześniej zaszczepione:
     - niemowlęta od 7 m.ż. do ukończenia 11 m.ż. - 2 dawki po 0,5 ml przy zachowaniu odstępu przynajmniej miesiąca pomiędzy dawkami; trzecią dawkę zaleca się w 2 r.ż.;
     - - dzieci od 12 m.ż. do ukończenia 24 m.ż. - 2 dawki po 0,5 ml przy zachowaniu odstępu przynajmniej 2 miesięcy pomiędzy dawkami;
     - dzieci od 3 r.ż. do ukończenia 5 r.ż.: jednorazowa dawka.
     Nie stwierdzono do tej pory, czy istnieje konieczność stosowania dawki przypominającej po przedstawionych schematach leczenia.
     
     Ciąża:
     Nie dotyczy - preparat przeznaczony dla dzieci.
     
     Ostrożnie:
     W przypadku ostrej choroby o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu z gorączką szczepienie należy przełożyć. U dzieci z zaburzoną odpowiedzią immunologiczną z powodu leczenia immunosupresyjnego, defektu genetycznego, zakażenia HIV lub z innych przyczyn odpowiedź na szczepienie może być niepełna. Dane na temat bezpieczeństwa stosowania i immunogenności preparatu są ograniczone w przypadku dzieci z niedokrwistością sierpowatą, natomiast brak jest danych odnośnie stosowania u dzieci z innych szczególnych grup wysokiego ryzyka inwazyjnej choroby pneumokokowej (np. dzieci z wrodzonym lub nabytym zaburzeniem czynności śledziony, z zakażeniem HIV, chorobą nowotworową, zespołem nerczycowym) - decyzję o szczepieniu należy podejmować indywidualnie.

Wyeth