Poradnia Lekarza POZ

Poradnia Lekarza POZ

Do zadań poradni lekarza poz należy wykonywanie świadczeń medycznych określonych w zakresie czynności lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w tym w szczególności:
 • Zapoznaje się z dotychczasową dokumentacją medyczną pacjenta.
 • Przeprowadza wywiad i badanie pacjenta.
 • Kieruje na niezbędne badania diagnostyczne:
  - badania laboratoryjne
  - ekg
  - spirometrię
  - badania rtg
  - badania usg

  Wszystkie te badania zlecane są z listy badań gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej.

 • Kieruje również na:
  - badania laboratoryjne w ramach tzw. budżetu powierzonego
  - na gastroskopię i kolonoskopię
  - na badanie tomografii klatki piersiowej po stwierdzeniu nieprawidłowości w badaniu radiologicznym klatki piersiowej przy wskazaniach do pogłębienia diagnostyki.
 • Po analizie wywiadu, badania pacjenta i/lub wyników badań dodatkowych, stawia diagnozę.
 • Ordynuje leczenie, wydaje recepty, wydaje zlecenia na wyroby medyczne, skierowania do poradni specjalistycznych, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą.
 • Prowadzenie działań profilaktycznych.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób przewidziany przepisami prawa.
 • Inne zadania realizowane przez „Medycyna Grabieniec” Sp. z o.o.

Kontakt

Adres

Łódź
ul. Grabieniec 13

Email

rejestracja@grabieniec.pl 

Telefon

Godziny przyjęć

08.00 - 18.00

Specjaliści

Specjalista
Nazwa poradni
Lokalizacja
Gryglewski Ryszard Gryglewski Ryszard
Poradnia Lekarza POZ
Łódź ul. Grabieniec 13
Hołyński Jakub Hołyński Jakub
Poradnia Lekarza POZ
Łódź ul. Grabieniec 13
Marcinowska Zuzanna lek.med. Marcinowska Zuzanna lek.med.
Poradnia Lekarza POZ
Łódź ul. Grabieniec 13
Pakuła -Kmieciak Ewa lek. med. Pakuła -Kmieciak Ewa lek. med.
Poradnia Lekarza POZ
Łódź ul. Grabieniec 13
Pilarczyk Mieczysław lek.med. Pilarczyk Mieczysław lek.med.
Poradnia Lekarza POZ
Łódź ul. Grabieniec 13
Walenda Oktawian lek.med Walenda Oktawian lek.med
Poradnia Lekarza POZ
Łódź ul. Grabieniec 13
Nowakowski Rafał lek.med. Nowakowski Rafał lek.med.
Poradnia Lekarza POZ
Łódź ul. Grabieniec 13