Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jeste� 11063033
odwiedzaj�cym

czwartek 26 listopada 2015

PORADNIK MEDYCZNY > Choroby zakane

Zatrucia pokarmowe

Kadego roku syszymy nie raz o zbiorowych zatruciach pokarmowych wywoanych przez salmonell lub gronkowca. S to tzw. choroby „brudnych rk”, poniewa do ich rozwoju prowadzi brak higieny podczas produkcji artykuw spoywczych i przechowywanie ywnoci w niewaciwych warunkach podczas upaw, w wyniku czego rozwijaj si w niej wspomniane bakterie chorobotwrcze.
W Polsce nadal najczstsz przyczyn zatru pokarmowych jest salmonella, ktr mog by zakaone: miso, jajka, mleko i jego przetwory. Salmonella najlepiej rozwija si w produktach rozdrobnionych np.: saatki, mielone miso, majonez. rdem salmonelli moe by czowiek lub zwierz np. drb - bdcy nosicielami tych bakterii. Nosicielstwo salmonelli wykrywa si poprzez wykonanie badania bakteriologicznego kau osb podejmujcych prac przy produkcji i sprzeday ywnoci. Badanie to zleca si rwnie pracownikowi, jeli leczony by z powodu zatrucia pokarmowego. Dopki istnieje nosicielstwo tej bakterii nie mona pracowa w bezporednim kontakcie z ywnoci.
Zatrucia pokarmowe mog by rwnie wywoane przez gronkowce, ktre najlepiej rozwijaj si w sodyczach np. kremach, lodach, mleku i przetworach mlecznych, ciastkach, galaretkach, saatkach. Namnaaniu ich sprzyja przetrzymywanie tych produktw spoywczych w cieple oraz zamraanie ich i odmraanie. Gronkowce s wszdobylskimi bakteriami ropnymi, a ich rdem w produktach spoywczych jest czowiek chory (np. sprzedawca z ropnymi chorobami skry takimi, jak czyraki lub inne zmiany zapalne) albo ich nosiciel. Gronkowce obok waciwoci ropotwrczych wytwarzaj tzw. enterotoksyn gronkowcow, ktra jest odpowiedzialna za wystpienie objaww zatrucia pokarmowego.
Aeby unikn zatru pokarmowych, zwaszcza zbiorowych, producenci i sprzedawcy ywnoci musz przestrzega zasad higieny w czasie transportu, obrbki i przechowywania produktw spoywczych. Oprcz tego musz okresowo kontrolowa swj stan zdrowia.
Chcc unikn zatrucia pokarmowego w warunkach domowych warto przestrzega kilku zasad higieny:
- najwaniejsze jest czste mycie rk,
- kupujmy w sklepie ywno (miso, ryby, jajka lub artykuy nabiaowe) przechowywan w szafach chodniczych, a nie na ladzie,
- w domu trzymajmy ywno w lodwce,
- myjmy miso pod biec wod przed jego dalsz obrbk kulinarn,
- myjmy rwnie owoce i warzywa pod biec wod,
- jajka przechowujmy w lodwce w miejscu do tego przeznaczonym, bez kontaktu z innymi artykuami spoywczymi,
- pamitajmy, e skorupk jajka naley dokadnie umy przed jej rozbiciem,
- zjadajmy potrawy rozdrobnione wkrtce po przyrzdzeniu. Dotyczy to w szczeglnoci tatara wymieszanego z surowym tkiem jajka.
- w czasie zakupw nie wkadajmy do jednej torby misa, warzyw i nabiau.
Pierwszymi objawami zatrucia pokarmowego gronkowcowego s zwykle kurczowe ble brzucha, nudnoci oraz gwatowne wymioty, ktre zaczynaj si w krtkim czasie (2-3 godziny) od posiku. Docza si rwnie gorczka do 38oC, natomiast biegunka zaczyna si pniej i trwa krtko. Zatrucie salmonellowe zaczyna si dopiero po 8-12 godzinach lub pniej od jedzenia. Od pocztku choremu dokuczaj ble brzucha i silna biegunka, natomiast nudnoci i wymioty wystpuj rzadko. Stolce oddawane s czsto (do 15 razy na dob), czasem z domieszk luzu i krwi. Gorczka jest wysoka 38-40oC. Czsto sam chory potrafi okreli, ktra potrawa spowodowaa zatrucie.
Za zatruciem gronkowcowym przemawia szybkie pojawienie si objaww, krtkotrwaa gorczka i dominujce wymioty. Zatrucie salmonellozowe podejrzewamy, gdy okres wylgania choroby by dugi, a potrawa pochodzenia zwierzcego bya le przechowywana lub nieodpowiednio przygotowana.
Od samego pocztku zatrucia pokarmowego warto zastosowa godwk oraz pi wod, napar z mity, sab nieosodzon herbat lub najlepiej Gastrolit uzupeniajcy utracon wraz z wymiotami i biegunk wod i elektrolity. W pocztkowym okresie zatrucia warto zaywa wgiel aktywowany Carbo medicinalis, ktry pochania toksyny bakteryjne. Lek skuteczny jest w duych ilociach (4x10-20 tabletek dziennie). Innymi pomocnymi lekami s: Tanninum albuminatum w iloci 3x2 tabletki lub Smecta 3x1 torebka rozpuszczona w wodzie, ktre jednoczenie dziaaj lekko zapierajco. Silnie przeciwbiegunkowo dziaa Loperamid dawkowany 3x1 tabletka. Wszystkie wymienione leki dostpne s w aptekach bez recepty.
Wymiotw nie powstrzymujemy, bo sprzyjaj one usuwaniu z organizmu toksyn bakteryjnych. Zatrucie gronkowcowe trwa zwykle krtko do 12 godzin i zazwyczaj koczy si cakowitym powrotem do zdrowia. Jeli jednak objawy zatrucia pokarmowego nie ustpuj lub nasilaj si w cigu 24 godzin, to trzeba bezwzgldnie zgosi si do lekarza celem dalszego leczenia. Grone dla zdrowia jest zatrucie salmonellowe, poniewa zazwyczaj domowe leczenie nie jest skuteczne i konieczna jest hospitalizacja.
Dla niemowlt i maych dzieci zatrucie pokarmowe jest szczeglnie niebezpieczne, poniewa moe w cigu kilku-kilkunastu godzin spowodowa odwodnienie, ktrego objawami s: apatyczne zachowanie malucha, przypieszony oddech, zapadnite oczy i ciemiczko, suchy jzyk i bony luzowe jamy ustnej, gsta lina i nieelastyczna, marszczca si w fady skra na brzuszku. Jest to dla dziecka stan zagroenia ycia i konieczne jest szybkie leczenie szpitalne.
Jeli objawy zatrucia pokarmowego ustpuj i poprawia si samopoczucie, to mona stopniowo rozszerza diet zaczynajc od sucharkw i kleiku, a nastpnie mona podawa gotowane biae miso, chude wdliny, biae pieczywo. Do czasu cakowitego ustpienia objaww nie podaje si pokarmw zawierajcych bonnik, a wic owocw, warzyw i jarzyn. Przez kilka dni nie wskazane jest rwnie spoywanie mleka i przetworw nabiaowych.
Po wyleczeniu naley podda si jeszcze dodatkowym badaniom laboratoryjnym stwierdzajcym czy ozdrowieniec nie zosta nosicielem bakterii chorobotwrczych. Jest to wane, poniewa nosiciel salmonelli lub gronkowca moe by rdem zakaenia dla innych ludzi.
Na koniec warto jeszcze wspomnie o czerwonce bakteryjnej, ktra jest rwnie „chorob brudnych rk” rozprzestrzenion na caym wiecie, ale najwiksza zachorowalno na ni wystpuje w krajach o klimacie gorcym. Choroba ta wywoywana jest przez bakterie Shigella. Do zakaenia dochodzi przez bezporedni kontakt z chorym na czerwonk bakteryjn lub porednio przez spoywanie pokarmw zanieczyszczonych kaem np. warzyw, owocw, mleka. Czasem rdem zakaenia jest woda zanieczyszczona wydalinami ludzkimi lub przez muchy. Ogniska zachorowa na czerwonk bakteryjn utrzymuj si w rejonach, gdzie jest zy stan urzdze sanitarnych, ze warunki bytowe oraz zaniedbania higieny osobistej. Std podczas wakacyjnych pobytw w ciepych krajw naley szczeglnie przestrzega zasad higieny osobistej, jak i ywieniowej.
Choroba wylga si okoo 2-5 dni, a nastpnie pojawiaj si ble brzucha, osabienie, biegunka, nudnoci, rzadziej wymioty oraz gorczka. Przewanie choroba ma do agodny przebieg, jednak utrzymujca si biegunka i wymioty moe doprowadzi do odwodnienia. Czerwonk rozpoznaje si na podstawie posieww kau. Leczenie ma na celu uzupenienie niedoborw wodno-elektrolitowych oraz zwalczanie zakaenia.nike pas cher sac longchamp nike blazer longchamp soldes nike tn pas cher longchamp pliage

lek. med. Ewa Pakua -"Bez Recepty" - czerwiec 2003