Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jeste 11211190
odwiedzajcym

roda 17 padziernika 2018

PROFILAKTYKA ZDROWIA > dzieci > Bilanse rozwoju dziecka

W dziale Bilanse rozwoju dziecka znajduj si nastpujce artykuy:

 Dyspanseryzacja
 I. Bilans zdrowia dwulatka
 II. Bilans zdrowia czterolatka
 III. Bilans zdrowia szeciolatka
 IV. Bilans dziesiciolatka
 V. Bilans czternastolatka
 VI. Bilans osiemnastolatka
 VII. Siatki centylowe

Nasze propozycje:
Wyjanienie kwestii szczepie przeciwko odrze

Wielu rodzicw wyraa zaniepokojenie faktem, e termin drugiego szczepienia dotychczasowej odry zosta przesunity na mocy obowizujcych przepisw z 7 roku ycia na 12 lub 13 rok ycia dziecka. Nie ma jednak powodu do niepokoju. Szczepionki podawane dzieciom w 13-14 miesicu ycia (monowalentna przeciwko odrze lub potrjna przeciwko odrze, wince i ryczce) zapewniaj dziecku uodpornienie ...Cz.lll INFORMACJE UZUPENIAJCE do Kalendarza Szczepie na 2009 r.

Komunikat Gwnego Inspektora Sanitarnego z dn. 01.04.2009 r.w sprawie zasad przeprowadzania szczepie ochronnych przeciw chorobom zakanym w 2009 r A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WTROBY TYPU B (WZW typu B)1. Szczepienia podstawowe noworodkw i niemowlt wykonywane s trzema dawkami szczepionki w cyklu zblionym do: 0; 1; 6 miesicy. Pierwsza dawka podawana jest w cigu 24 ...